Veřejná schůze občanů Oblekovic dne 8.3.2017

5. března 2017 v 19:32 |  Oznámení
Vážení spoluobčané,
přijměte pozvání na veřejnou schůzi místních občanů ve věci osamostatnění Oblekovic, která se bude konat dne 8.3.2017 v 18 hodin v kulturním domě. Vaše účast je žádoucí!!!


Připravili jsme pro Vás některé otázky a odpovědi, které, jak jsme zjistili, Vás zajímají. V současné době řešíme možné naplnění zákonných podmínek pro případné osamostatnění.


1. Jaký je aktuální počet občanů žijících v Oblekovicích?
Počet obyvatel trvale bydlících v Oblekovicích je cca. 1240

2. Jak by to bylo s umístěním dětí do škol a školek?
Znojemské děti bydlící v Oblekovicích běžně dojíždějí do škol ZŠ Václavské nám., MŠ Pražská, ZŠ Dobšice a podobně. Šaldorfské děti jsou na ZŠ JUDr. Mareše. Dle statistiky stav narozených dětí od r. 2011 klesá, z čehož vyplývá, že i umístění dětí do MŠ a ZŠ bude do budoucna jednodušší. Při vyšší porodnosti, kterou jsme v nedávných letech zažili (roky 2008 - 2010 se pohybovala od 117 153 do 119 570 však není ani provozovatel schopen obyvatelům města zaručit, že dítě bude navštěvovat školku či školu v místě bydliště. V případě zájmu ze strany občanů Oblekovic je ale možné otázku MŠ řešit v místě ve vhodných prostorách (např. úprava KD). Nicméně, čísla statistik hovoří o nižším počtu dětí od zmíněných let 2008 - 2010. Od roku 2011 do roku 2015 se porodnost pohybovala od 108 673 do 110 800.

3. Jak by to bylo s umístěním seniorů do pečovatelského domu?
Kapacita Domova pro seniory je 72 lůžek a Domova se zvláštním režimem je 111 lůžek. 35tisíc obyvatel města Znojma = 183 míst pro důchodce. Oblekovice mají 35 krát méně obyvatel - cca. 1000. Procentuálně mají tedy ve znojemském pečovatelském domě jednu pětatřicetinu, tedy 183/35 = 5 míst. Případným osamostatněním přijdeme teoreticky o 5 míst pro důchodce.
Při nadpočtu uchazečů o peč. dům nebo domov důchodců není ani provozovatel schopen zajistit všem žadatelům včasné přijetí do zařízení.
Na vybudování pečovatelského domu je možné získat státní dotace ve výši až 70%, a to buď novou výstavbou nebo přestavbou nevyužitých vhodných nemovitostí.

4. Jaké by bylo zajištění policí a hasiči?
Státní policie, hasiči a záchranná služba by zajišťovala stejnou službu jako doposud.

5. Jak by byl rozdělen majetek obce?
Nedohodne-li se obec a přípravný výbor o rozdělení majetku obce jinak, rozdělí se majetek obce mezi původní obec a nově vzniklou obec tak, že:
a)vlastnické právo k nemovitostem, včetně jejich příslušenství, jakož i věcná práva k věcem cizím a závazky váznoucí na nemovitostech, přecházejí na tu obec, na jejímž území se nemovitost nachází (na území Oblekovic nejsou v této době žádné dluhy); pro přechod vlastnického práva k nemovitostem je rozhodný stav ke dni konání místního referenda o oddělení části obce,
b)v poměru podle počtu obyvatel původní obce a nově vzniklé obce přecházejí na nově vzniklou obec movité věci, s výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční prostředky, závazky, podíly na právnických osobách založených obcí a ostatní práva.

6. Jak by jezdily autobusy a kdo by je financoval?
Integrovaná hromadná doprava je organizována jihomoravským krajem, pod správou agentury KORDIS, se kterou má smlouvu firma PSOTA. Každé město či obec přispívá na dopravu částkou 50 Kč za rok na občana + poměrná částka k počtu obyvatel. Četnost frekvence autobusových spojů je zajišťována agenturou KORDIS z čehož vyplývá, že město nespravuje síť dopravy.

7. Jak se zajistí vyvážení odpadu?
Nastavení reálně vybírané částky je pouze v rukách místního zastupitelstva, které tak stanoví v rámci mezí daných zákonem a obecně závaznou vyhláškou. Aktuální rozpětí poplatku za popelnice je 0-1000 Kč. Stanovení velikosti vybíraného poplatku je dále záležitostí obecně závazné vyhlášky a je tedy čistě na obci /zastupitelstvu jakou částku chce za popelnice vybírat. Zda chce vybírat částku odpovídající reálným nákladům, nebo nějakou jinou částku, nebo třeba také NIC ale zase třeba vyšší daň z nemovitosti. Záleží na občanech a zastupitelích. Firmy, které zajišťují svoz odpadů, nijak nespadají pod město a záleží na zastupitelstvu, kterou firmu si vyberou a jakou částku si nastaví.

8. Kdo bude garantovat kontrolu ekonomiky v provizorním období, než zasedne Vámi zvolené zastupitelstvo?
Na účetnictví bude vhodné najmout účetní firmu, která ponese zodpovědnost za ekonomiku. Podobně jako např. správa silnic nese zodpovědnost za sjízdnost komunikací.

9. Z čeho budou příjmy do obecního rozpočtu?
Peníze získává obec především ze čtyř zdrojů - od státu z daní svěřených a sdílených, z obecních poplatků, z dotací a z vlastní hospodářské činnosti (lesy, byty apod.).

10. Jaké byly přímé investice (mimo nutných provozních výdajů) z města do Oblekovic za poslední roky?
Na stránkách www. znojmocity.cz jsou dostupné rozpočty města Znojma. Rozpočet je rozdělen na příjmy a výdaje. Složka výdaje je rozdělena dle rezortů obce - školství, zdravotnictví. Složka výstavba zahrnuje investiční akce:
V roce 2016 - čekárna na zastávce Bohumilice II 180 000 Kč
V roce 2015 - položka projektová dok. inženýrské sítě soubor Oblekovice 250 000 Kč (nerealizováno)
V roce 2014 - ulice Ke Mlýnu 5 500 000 Kč
V roce 2013 - položka chodník Oblekovice včetně veř. osvětlení 2 900 000 Kč
V roce 2012 - žádná položka
V roce 2011 - restaurování kapličky Oblekovice 189 000 Kč
V roce 2010 - žádná položka.
Tyto částky potvrdil městský úřad Znojmo v dopise ze dne 24.2.2017 mimo nerealizované položky z r. 2015. Za posledních 7 let tedy v průměru investice 1 288 429 Kč za rok.

11. Jaký bude přibližný rozpočet Oblekovic v prvním roce a ovlivní rozpočet Oblekovic i firmy nacházející se zde?
Dle relevantních informací získaných od účetních z okolních samostatných obcí budou na udržení současného stavu Oblekovic potřeba provoznívýdajepřibližně 5 milionů za rok. Očekávanépříjmy budou cca. 15 milionů za rok. Mimo to je možné získat finanční prostředky z různých dotačních programů do kterých se jako samostatná obec můžeme případně přihlásit.
Firmy rozpočet ovlivní, a to podstatně. Daň z nemovitosti (i firem) jde celá do příjmů obce. Ale hlavně, podle nového přerozdělování financí, záleží na počtu zaměstnanců ve firmách, kteří pracují v obci a ne v samotném sídle firmy, která tyto pracující zaměstnává. A v tomto směru mají Oblekovice velký potenciál! Pro srovnání: Suchohrdly cca 25 zaměstnanců. Oblekovice cca 200 až 250 zaměstnanců.

12. Kolik by stálo zastupitelstvo Oblekovic?
Plat starosty takto velké obce je 40 tis. Kč hrubého, místostarosty 20 tis.Kč. hrubého. Ostatní členové zastupitelstva dostávají 1300 Kč za měsíc.Do zastupitelstva může kandidovat každý občan žijící v Oblekovicích.

13. Vodovod, kanalizace:
Za vodné a stočné by se částka neměnila. Zde nezáleží na tom, jestli jsme součástí města nebo nikoliv.

14. Jak to bude s daní z nemovitosti a může ji obec zvýšit?
Daň z nemovitosti by se snížila. Základní koeficient, podle kterého se daň vypočítává, se odvozuje podle počtu obyvatel obce. Ale obec si může v rámci zákona vytvořit místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5.
Znojmo: základní koeficient 2,5 - Znojmo: místní koeficient 2 - Oblekovice: koeficient 1,4.
Obec může základní koeficient zvýšit o jednu kategorii a nebo snížit o jednu až tři kategorie. Koeficienty jsou různé, podle druhu nemovitosti. U některých nemovitostí jsou koeficienty zákonem neměnné. Čím nižší koeficient, tím nižší daň..
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Karel Procházka Karel Procházka | 7. března 2017 v 8:23 | Reagovat

Dobrý den,

myslím, že by bylo vhodné, aby se autor pod svým článkem podepsal. Anonymní fakta nemůžeme brát vážně.

Děkuji

2 Ištvan Ištvan | 7. března 2017 v 12:40 | Reagovat

Domnívám se, že komise pro Oblekovice selhala a měla by být odolána. Jak jinak si chcete vysvětlit to, že celý minulý rok podala komise na město jen jeden požadavek. Byla svolána schůze se zástupci města, bohužel nikdo jim nedokázal sdělit, o čem budeme jednat. Není to plýtvání našim časem? Stojíme o takovéto zástupce? Jak je možné, že komise v ostatních městských částech fungují?

3 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 7. března 2017 v 13:11 | Reagovat

[2]:
Pane Ištvan, když odvoláte komisi, budete to pak dělat Vy nebo máte někoho, kdo to bude dělat za Vás? Já neznám nikoho, kdo by dokázal přinutit zbylé Znojmáky investovat do Oblekovic. Jestli je někdo takový, proč už to dávno nedělá? Prosím o odpověď.

4 oldboy.p oldboy.p | 7. března 2017 v 20:26 | Reagovat

Dobrý večer

Komise v ostatních městských částech fungují?
V kterých?
Víte, že to není tak dávno co se chtěli odtrhnout Přímetice?
A hele,najednou peníze jsou.

Zástupci města jeli do Oblekovic a nevěděli o čem bude řeč?
O Přímeticích?
Profesionálové, které všichni platíme!  
Omluvme je, asi si spletli světové strany.

Mají požadavky občanů menší váhu jak požadavky komise??
Nebude to tím, kde je kolik voličů?

Těch otázek je mnoho že.

Jsme Znojmo?
Tak se o nás starejte, platíme vás!
Má Holandská, Pražská, Dukelská atd   nějakou komisi??

Neomlouvám komisi.......

Já si, mi si platíme lidi aby se starali.

5 Milan Milan | 8. března 2017 v 20:04 | Reagovat

Odtržení Oblekovic je v rozporu s legislativou a není prostě ze zákona možné. A to i přesto, že by se někomu z aktivistů líbilo pobírat téměř 40000 měsíčně. Zajímavé, že k tomuto faktu, se nikdo z komise nevyjadřuje.

6 oldboy.p oldboy.p | 9. března 2017 v 6:42 | Reagovat

K tomuto faktu se nikdo z komise a dobrovolníků nevyjadřuje proto, protože to nikdo z komise a dobrovolníků nemá v úmyslu.
A třeba stejnou sumu pobírají i bez starostí starosty.
Nepochopitelné, že někdo může něco dělat zadarmo a navíc obětovat vlastní čas a prostředky.

7 Karel Procházka Karel Procházka | 9. března 2017 v 11:57 | Reagovat

Dobrý den, myslím, že je nevyšší čas shrnout nevýhody našeho odtržení.

Autobusy městské hromadné dopravy pojednou jednou za dvě hodiny. Tak jak je v tomu v okolních samostatných obcích. Naše děti budou muset jít do školy a ze školy pěšky nebo počkat na jeden přeplněný autobus. Důchodcům zanikne jízdné zdarma.

Odloučením ztratíme spádovost naších dětí do výběrové školy JUDr. Josefa Mareše, budeme je muset dát tam, kde je místo. Možná do Přímětic, Suchohrdel nebo do Jevišovic? Odloučením ztratíme spádovost i pro naše předškoláky. Naše děti nebudeme vozit po cestě do práce do MŠ Holandská, budeme je vozit tam, kde bude místo. Možná bude ve školce na Pražské ulici, možná také v Hlubokých Mašůvkách. Proč ne, rodiče přece mají spoustu času? Namísto psaní úkolů s mým synem bude sedět v zácpě na ulici Přímětická.  Dalším aspektem je, že naše děti se mezi sebou nebudou ani znát. Jak by také mohli, když budou rozstrkané po celém okrese. Tím, že přijdeme o jednu z nejlepších dostupností MHD, kterou bezesporu máme. Tím „získáme“ jen vyšší účet za pohonné hmoty, delší dobu dojíždění do škol a školek a to nemluvím o dopadu na ekologii. Bohužel se nemůžeme srovnávat ani s Dobšicemi, ani se Suchohrdly. Protože tam školu i školku mají. My jsme rodiče, chceme mít jistoty, chceme mít školy a školky v docházkové vzdálenosti. Chceme naše děti vyzvedávat i pěšky. Ne trávit dvě hodiny na cestě z Přímětic do Oblekovice.

Průtah obce Bohumilice a Nesachleby. Velevážená komise, při výdajích na provoz nové radnice 1,5-2 mil, při výdajích na opravu stávající volební místnosti a její přebudování na radnici, při nutných příspěvcích na odpady, veřejné osvětlení, městskou autobusovou dopravu, běžnou údržbu zeleně, silnic a chodníků Vám na průtah obce v odhadované hodnotě 12 mil nezbývá už vůbec nic. Opravy průtahu, co víc opravy bočních uliček a nových komunikacích v rozvojových lokalitách se můžeme dočkat nejdříve v roce 2050. Než se Vám na to povede našetřit.

Oblekovice nemají žádného obrovskou firmu, jako je třeba Pegas v Příměticích, která by platila potřebné prostředky naší kasy. Tem pár firmám, které tu máme, jen přidáme další administrativní zátěž v podobě změny sídla, provozoven. Na nás občany zbyde nejen výměna občanek a změna adresy ve všech institucích státní správy, ale změna adres v bankách v zaměstnání…

Ano, jsem pro změnu. Pro změnu, která přinese fungující komisy, která dokáže prosazovat naše požadavky a záměry. Nechceme komisi, která je zhrzela a svaluje vinu na všechny okolo, rozesílá anonymní dopisy se spoustou lží a polopravd. Chceme komisy, která dokáže být prospěšná nám všem. Ne komisi, která dokáže podat pouze jeden požadavek ročně (2016 oprava místního rozhlas). Členové komise Vy musíte město zásobovat minimálně s 50 požadavky ročně. Oblekovice mají spoustu schopných lidí, musíme je jen najít a oslovit. Zasloužíme si lepší komisi. Komisi, kterou povedou schopní lidé. Pak naše obec začne vzkvétat.

8 Občanka Občanka | 9. března 2017 v 14:01 | Reagovat

Dobrý den,

Ráda bych vyjádřila svou nespokojenost se stavem Oblekovic a zároveň i svou nespokojenost s její komisí. Do nedávné doby jsem o její existenci totiž vůbec nevěděla. A místo toho, aby komise konala a svou činností se reprezentovala, rovnou chce odtržení od Znojma.

Dovolte mi malou rekapitulaci: zatímco jsou zřejmě Oblekovičtí nespokojení dlouhodobě, k volbám do zastupitelstva v roce 2014 jich mnoho nepřišlo, a každý čtvrtý volič svou volbou pro ČSSD vyjádřil spokojenost s činností radnice města Znojma (o kandidatuře paní Beranové na této kandidátce ani nemluvě).

V případném referendu budu hlasovat proti odtržení (doufám, že k tomu referendu nakonec ani nedojde). Mám obavy, kdo bude naší obci vládnout. Mám obavy, že pokud paní Beranová svou politickou činností nebyla dosud schopna Oblekovicím pomoci, proč by měla nyní. Mám obavy z toho, kam budou chodit moje děti do školky a školy. Mám obavy z toho, že místo toho, aby autobusy jezdili do Oblekovic, Nesachleb a Bohumilic, budou jezdit rovně k Eice do konečné zastávky Oblekovice točna. A obávám se i toho, že zde vznikne příznivé podhoubí pro růst firem, neboť z nich půjdou peníze pro vzniknuvší radnici. A můžou to být i casina, nevěstince a jim podobné, které tu můžou, vzhledem k naší poloze, vyrůst a přinést s sebou nárůst kriminality a pochybných existencí v obci. (Mimochodem, kdo z Vás, spoluobčané, přišel hlasovat v referendu o casinách a hazardu před dvěma lety?)

Děkuji komisi za zviditelnění některých problémů radnici města Znojma. Věřím, že když se ozveme, tak se tím spíš bude něco dělat. Vadí mi neupravené chodníky, casina i absence dětského hřiště. Ale neberme si tu výhodu být občany města Znojma.

9 Jirka Jirka | 9. března 2017 v 17:42 | Reagovat

Naprosto souhlasím !!

Myslím,že autobusy přestanou jezdit úplně,světla přestanou svítit a naše děti se místo školy budou potloukat po ulicích a prodávat drogy prostitutkám.

A my budeme prosit našeho spasitele aby nás vzal opět pod svá křídla a poskytl nám vymoženosti jednadvacátého století na které by jsme bez něho neměli a pouze on nám je může poskytnout.

I když do teď nevěděl kde jsme, tak teď už to ví.

A nebo to je takový boj Davida a Goliáše.

A co takhle naučit se číst mezi řádky.

Proboha lidi,sundejte si klapky z očí a vnímejte věci kolem sebe.

Fandím těm mladým odvážlivcům a převážná většina nemá s komisí co společného.

Díky takovýmto lidem,nebydlíme v jeskyních a máme se jak se máme.

Ovšem, můžeme se poklonit Goliášovi a omluvit se mu,za tu drzost,chtít něco,na co máme právo.

Ale právě ten Goliáš nás vrací do jeskyně a přitom by bez nás chcípl hlady.

10 Yndra Vostrá Yndra Vostrá | 9. března 2017 v 19:28 | Reagovat

Milý Jirko,
pokud se naše děti budou potloukat a prodávat drogy prostitutkám , jak píšete, alespoň si nastřádají tímto do kasičky a mají šanci se následně odstěhovat. A pokud píšete , že v ulicích , tak já si představuji ulici s chodníkem a osvětlením. Možná, že máte štěstí a v takové ulici žijete. U nás v Bohumilicích a Nesachlebech chybí řádné funkční osvětlení a ty chodníky.O hlavní komunikaci se bavit ani nechci. A mimochodem ty drogy tady turci prodávají už léta a dvě varny už byly také v naši městské části zlikvidovány. A když vidím ty prázdné autobusy  o které Vám tak jde , mohou být během dalšího volebního období z důvodu nerentabilnosti kdykoliv zrušeny.Takže závěrem : Znojmo na nás 20 let kašle, rozprodá o to rychleji všechny volné pozemky v katastru Oblekovice a všechny utržené peníze vloží opět do jiných městských částí. Jo a postaví nám tady ten super obchvat, který pokud víte , kudy povede nám totálně zamoří celé údolí Oblekovic. A to vše jen díky přízemnosti některých z nás. Hezký večer. Yndra

11 oldboy.p oldboy.p | 10. března 2017 v 12:55 | Reagovat

Dobrý den pane Karle

ZŠ Vídeňská je ráda že má děti. Mám dvě a obě tam chodí. To mladší má půlku spolužáků z Nového Šaldorfa. To starší zase nějaké z Dobšic.
Podívejte se na jízdní řády v okolních obcích, prosím.
Podívejte se na rozpočty obcí, srovnatelné s počtem  obyvatel Oblekovic http://www.rozpocetobce.cz

Komise, jsou dobrovolníci, kteří se snaží, možná, o něco zadarmo ve svém volném čase.
Je pravda, že naše komise má tak tři fungující členy, některé jsem ještě ani neviděl.
Ovšem, věc druhá je ta, že město by se aspoň trochu mělo starat automaticky. A věc třetí, občané podávají na město také spoustu požadavků, které nemají o nic menší váhu, než požadavky komise.
Vůle města prostě chybí.

Pěkný den

12 martin martin | 11. března 2017 v 8:57 | Reagovat

Už je opravdu trapné neustálé zdůrazňování jak dobrovolníci z komise dělají něco zadarmo. Tak ať to proboha nedělají, vždyť je do toho nikdo nenutí.  Ono se totiž ve fungovaní Oblekovic až tak moc nezmění a myslím, že bychom ani nepoznali, že nějaká komise nefunguje vzhledem k jejich dosavadnímu působení.

13 martin martin | 11. března 2017 v 9:07 | Reagovat

S odtržením nesouhlasím, je to absolutní nesmysl, vzhledem k lokalizaci Oblekovic, které jsou nedílnou součástí Znojma. Nikdy by to nefungovalo tak jako v obcích Znojmu vzdálenějších, obec není koncipovaná tak, aby žila svým vlastním životem, většina občanů bude stejně vyhledávat občanskou vybavenost potažmo zábavu ve Znojmě. Jenom se nám zde ztíží podmínky stran dopravy apod. a i když to bude znít tvrdě věřte, že to hřiště co tady chybí, za to odtržení nestojí. Schopnější lidi do komise a budeme mít hřiště i bez odtržení...

14 oldboy.p oldboy.p | 11. března 2017 v 17:32 | Reagovat

Vůbec nejde o nějaké blbé hřišťe, pane Martine.

15 Eva Eva | 11. března 2017 v 19:21 | Reagovat

[14]:

Pane starý muži, ve vašem příspěvku z 24.1.2017 jste tady hřiště  "opěvoval". Vaše vyjádření tady jsou kam vítr tam plášť  ........

16 oldboy.p oldboy.p | 11. března 2017 v 20:07 | Reagovat

Paní Evo, oldboy.p nemusí znamenat v překladu pouze, starý muž :-)
Jak správně řekl Jirka, naučte se číst mezi řádky a sundejte si klapky z očí.

Pěkný večer

17 Eva Eva | 11. března 2017 v 21:19 | Reagovat

[16]: Doslovný překlad nemusí být vždy přesný, to ví každý, kdo má co dočinění s cizími jazyky, variabilita je na tom to krásné. Nemusíte poučovat. A co se týče klapek na očích, po přečtení vašich příspěvků, bych je hledala spíše u vás.
To je každého názor.

18 oldboy.p oldboy.p | 11. března 2017 v 22:14 | Reagovat

Ano, máte pravdu. Oblekovice, Bohumilce a Nesachleby, jsou vlastně krásné, udržované a díky Znojmu vzkvétající příměstská část.
Né, vlastně Znojmo!
Uvědomuji si to pokaždé když projíždím naší krásnou ulicí a potkávám sousedy,  jak chodí k autobusu, naproti svým ženám a dětem aby se v té tmě nebáli a nezlomili si nohu.
Jsem nadšen, jak vypadá plácek, protože to ve mě vyvolává vzpomínky.
Díky bohu, že se tam za čtyřicet let nic nezměnilo.
Ale hlavně že jsem Znojmák a né nějaký blbý Oblekovičák.

19 Yndra Vostrá Yndra Vostrá | 12. března 2017 v 1:17 | Reagovat

Evo, Martine,
můžete mi prosím napsat v jaké části Oblekovic bydlíte ? Protože pokud v Nové ulici či podél vybudovaných chodníků od Casina až po hospodu U Klokana , tak tomu rozumím. To Vám opravdu nic nechybí.  Bohužel já bydlím v té další části ,kterou bohužel i dnes někteří Znojmáci neznají. Nejlepší stav silnice byl bohužel za  Němců. Nejde jen o hřiště, ale o to jak se k nám Znojmo chová. Copak to nevidíte ? Jen rozprodává rychle majetek obce a nic do této obce neinvestuje. Četli jste posudek na budování pilířů budoucího přemostění obchvatu přes Dyji. Zajímavé čtení , stojí to za to ! Čekám až přijde osobně dopis od pana starosty , že hluk, doprava nákladních aut a občas nějaké trhliny na barácích budete muset skousnout (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP045 ). Mimochodem z celé studie EIA je nejlepší závěr, cituji : ,,Realizace navržené trasy přeložky silnice I/38 vyvolá nevratné a trvalé změny v přírodních
ekosystémech. Dále vyvolá rozsáhlý zábor kvalitní zemědělské půdy. Realizaci však přesto
doporučuji, protože obchvat města Znojma a obce Chvalovice odvrátí rozsáhlejší škody
na stavu životního prostředí a zdraví obyvatel, které jsou způsobené provozem dopravy
ve vnitřní části města Znojma a průjezdem tranzitní dopravy obcí Chvalovice. Navržený
záměr svým řešením tyto škody eliminuje,,. Takže městu odlehčíme a Oblekovicím trochu přidáme...ale bohužel jen smradu, hluku a nezvratnou změnou krajinného rázu. Už to chápete ? A to je jen jedna z věcí, která se na úkor Oblekovic takto řeší. Tak kdo má sakra zavřené oči ? Proboha se už probuďte , vážení a milí.

20 Občanka Občanka | 12. března 2017 v 14:21 | Reagovat

Je zajímavé, že paní Yndra Vostrá zmiňuje problematiku obchvatu. Ze schůze jsem musela odejít cca po hodině a půl, je možné, že jsem neslyšela vše podstatné, ale o obchvatu jsem toho moc neslyšela. Je to ten skrytý důvod odloučení Oblekovic od Znojma? A myslíte si, Yndro, že samostatné Oblekovice se postaví proti všem, aby se obchvat nestavěl?
Velmi mě zajímá, proč ten impuls k odtržení Oblekovic přišel zrovna v lednu 2017. Proč to nebylo třeba před pěti lety nebo před rokem? Možná proto, že paní Beranová přišla o zajímavou práci coby radní Jihomoravského kraje a má nyní ambice prosadit se v komunální politice? Nebo kdo s tím vlastně přišel?

21 Jirka Jirka | 12. března 2017 v 15:41 | Reagovat

Kdo chce psa bít,hůl si vždycky najde.
Možná,že občané konečně pochopili,že jim hoří koudel u .........

pěknou neděli všem !

22 Yndra Yndra | 12. března 2017 v 16:29 | Reagovat

Dobrý den,
důvod proč taková nespokojenost přichází právě v tuto dobu je prozaický. Situace je už neúnosná. Např.stále slibovaná nová komunikace až na konec Oblekovic nikde. Pár odvážlivců se pustilo do boje s radnicí, která neinvestuje do Oblekovic ani to málo co z ní vybere a co z nás dostává do městské kasičky. Neřeší základní potřeby občanů a jediné řešení je jejich oznámení, že jsme nic nepožadovali a odtržení není možné. A já chodím pořád po stejné silnici jako moje babička akorát to byla ještě v lepším stavu, ale mezitím 100x narostla doprava. Pokud si přečtete zpětně moje příspěvky zjistíte , že opravdu paní Beranová není moje favoritka. Doufám, že snad každý , který její práci a projev alespoň trochu sleduje musí prozřít ( pokud se teda někde v koutku neválí smíchy ). S tím obchvatem jsem jen chtěla upozornit na chování Znojma vůči naši části. To, že nic neuděláme je jasné, ale pokud se alespoň trochu zajímáte o naši část, tak se nám zde zvýší např.hluková zátěž. Měla by být vybudovaná protihluková stěna. Na krásné studii ŘSD , zveřejněná na youtube, tak nějak chybí. To mě paní občanko napíšete proč jsem to nenapsal před pěti lety ? Já se spíše zeptám Vás ? Proč v této obci nefunguje Kulturní dům, knihovna, spolky jako hasiči, cvičení pro ženy apod ? Pokud jste starší než já , jistě mě ráda odpovíte. Naše vesnice nefunguje starousedlíci nadávají na náplavy a opačně. To je špatně. Žijí tady starší občané, mladí a děti vedle sebe a měli bychom spolu držet a nenechávat si alespoň na začátku rozprodávat majetek ,,obce,, ? Ale je to jen můj názor a příspěvek do debaty. Pěkný den.

23 Eva Eva | 12. března 2017 v 16:49 | Reagovat

[20]: Paní občanko, mluvíte mi z duše. Jak dlouho obyvatelé Nesachleb a Bohumilic už bydlí ve svých vesnicích. Co před pěti lety, ale co se tady dělo před 20, 30, 40 lety ?  To tady byl konec světa !

24 Eva Eva | 12. března 2017 v 17:02 | Reagovat

[22]: Přesně, jak popisujte, nadává se na náplavy, příklad toho byl na schůzi v květnu 2015, když jsme se dohadovali o kontejnerech. Tahle vesnice nebude držet nikdy pohromadě, právě proto, jak je situovaná, jsme součástí Znojma. Jak zde již bylo taky psáno, mladí jdou za zábavou do města, to jim tady Oblekovice nemůžou nabídnout, i kdyby měli kulturák ze zlata. Prosím vás je to neustále dokola, všechny argumenty proti odtržení jsou naprosto logický. Nic se tady nedělalo a teď chcete, aby bylo všechno za měsíc hotový. Myslím, že začneme navrhovat městu nové členy do komise . Vždyť v komisi jsou lidé, které tady komise nemá ani uvedené ! Ona snad ani neví, koho mezi sebou má mít.

25 Yndra Yndra | 12. března 2017 v 17:36 | Reagovat

Dobšice nebyly součást Znojma ? Šaldorf - Sedlešovice nebyly součást Znojma ? Za zábavou vždy pojedete do města. To můžete nadávat, že ve Znojmě není obchod s nábytkem a proto musíte jet nakupovat do Ikey. Prosím napište tedy návrh jmen  členů do komise.Díky. Y.

26 Lumír Lumír | 12. března 2017 v 18:23 | Reagovat

Dobrý večer paní Evo,

také se velice těším na Vaše návrhy nových členů do komise - konečně to tady tedy půjde k lepšímu! Do teď se sice neozvali (ti noví asertivní a průbojní lidé), ale teď když je navrhnete tak to bude s městem úplně jiná spolupráce.

Tomu přece nemůže nikdo věřit. Přece už z logiky věci. Pokud bude chtít někdo opravdu něco na městě "vydyndat" tak to bude právě to co nikdo na městě nechce.

V dopise od pana starosty nebyla naznačena jediná myšlenka týkající se toho, že by oblekovičtí mohli něčeho v dohlednu "vydyndat" a nebo, že by jejich nespokojenost mohla pramenit opravdu z toho, že se na nás dlouhodobě kašle.

Ne, podle pana starosty může být jediným možným důvodem to, že každý musí prahnout po "korýtku". Bohužel při čtení dopisu od pana starosty mě nemohlo napadnout nic jiného, než podle sebe soudím Tebe, což zde už také několikrát zaznělo.
A co uvažovaná investice Klínek? Je to dlouhodobá potřeba občanů Oblekovic těch málo prostředků vložit zrovna tam i když se nejedná o katastr Oblekovice?
A musím také napsat, že forma a úroveň dopisu od pana starosty mi taky otevřely oči.
Na jaře roku 2015 byl pan starosta pozván na schůzku s obyvateli Oblekovic. I přes přislíbenou účast se bez omluvy  na tuto schůzku nedostavil nikdo z města. To jen k tomu jak velký zájem o nás město Znojmo má.

27 Jirka Jirka | 12. března 2017 v 20:05 | Reagovat

Dobrý večer všem
Paní Evo,zamyslete se prosím nad svými příspěvky.
Opravdu si myslíte,že zde byl vždy konec světa ??
Ani nevím,jestli se tomu mám smát a nebo se rozčílit.
Jde vidět,jak jste neinformovaná co se týče historie naší obce.
Každopádně,je potřeba si uvědomit,že jsme všichni na jedné lodi.Někdo na palubě,někdo v podpalubí ale pořád je to jedna loď.Ke dnu,půjdeme všichni,někdo dřív,někdo později.
Dopis pana starosty,mě ujistil o tom,co už jsem dávno tušil.Prostě na nás kašlou a ani náhodou,jim nejde o nás !
Ono to tak zdánlivě vypadá ale zamysleme se nad tím prosím.
Během dvou dnů,je město a veškeré odbory,schopno vypracovat,vytisknout a roznést letáky do našich schránek.To je sakra fofr že ?
Pročpak ? Oni se o nás bojí.
Kdo oni ?
Úředníci,kteří ani neví kde je klínek, a vědí vůbec kde jsou Oblekovice ?
Taktika,červená barva a půlku obyvatelstva padne na prdel.A to je přesně to co chtěli.
Nedívejme se,prosím,na ně jako na partu mocných !Dívejme se na ně,jako na lidi nám rovných.Kteří tady ovšem nebydlí a to je sakra velký rozdíl !
Každopádně,do komise může každý !!
Tak hurá,město potřebuje nové šašky.

Všem na Titanic,přeji pěkný večer.

28 Eva Eva | 12. března 2017 v 21:36 | Reagovat

[26]:

[27]: Snad si proboha nemyslíte, že tahle komise zůstane. V ní táhnou dva lidi ke svému cíli. Byly komise před nimi a budou i po nich ! Nebo lépe řečeno když nepracují, tak je není ani potřeba. Dva měsíce uhání lidi o odtržení .....  to je nějaká činnost ?! Už to tady bylo tolikrát řečeno, p. Beranové by se post starostky hodil, sice tady má trvalý pobyt, ale nebydlí tady, možná tak přes léto. Přestaňte dělat z lidí blbce.

29 Eva Eva | 12. března 2017 v 21:37 | Reagovat

[26]: Vám tady žádný návrhy předkládat nebudu, špatně jste četl.

30 Eva Eva | 12. března 2017 v 21:43 | Reagovat

"Komise"  informuje jenom o tom co se jí hodí, výsledky schůze tady nikdo nezveřejnil, ale chodit a sbírat podpisy to jo. Ale zřejmě to taky nebrali dům od domu.

31 Yndra Yndra | 12. března 2017 v 22:01 | Reagovat

Paní Evo,
1.paní Beranová je politická mrtvola, to se asi všichni shodneme......
2.žádala jsem Vás o info ve které části bydlíte a o jména do komise. Neodpověděla jste , ale komisi napadáte , že informuje jen o tom co se jí hodí. A jak se chováte Vy ? Na schůzi jste mohla vznést dotaz na jakoukoliv otázku. Komise by Vám možná odpověděla. Ale Vy tady kritizujete způsob chování, který je Vám bohužel vlastní. Sorry jako..... Y.

32 Řehoř Bukva ml. Řehoř Bukva ml. | 12. března 2017 v 22:19 | Reagovat

Tady na fóru je 550 návštěv za týden. Můžete prosím i Vy, naši sousedé, vyjádřit svůj názor? Jde přece o Vaši vesnici o Vaši budoucnost. Můžete se skrýt pod smyšleným jménem ,ale Váš názor je důležitý. Připojte se prosím do debaty... Díky Ř.

33 Petr Petr | 12. března 2017 v 22:22 | Reagovat

Jo debaty ty jedou koukám :D Pokud je celá tahle šaráda pokus o zviditelnění Oblekovic a tím řešení našich problémů (jako např. Přímětice jak psal někdo výše), tak to beru! Ale pokud to myslíte vážně, tak to neberu! Jen ze srandy by mě zajímala účast na schůzi? A potom očekávaná účast na referendu (ani neproběhne)? A pak proč to dobročiní dobrovolníci tak na sílu vlastně dělají, když jim na to lidi kašlou? A pak mě zajímá, jestlí prdí hadi?? :D

34 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 12. března 2017 v 22:37 | Reagovat

A já jsem myslel, že paní Eva konečně prozradí tu zázračnou fungující komisi, o které všichni mluví, ale nikdo ji ještě neviděl.

Mimochodem, našim cílem není osamostatnění, ale náprava zanedbaného stavu Oblekovic, který není výsledkem práce komise, ale výsledkem nezájmu městského úřadu o příměstskou část, která se podle nich stejně nemůže odtrhnout.

35 Petr Petr | 12. března 2017 v 22:45 | Reagovat

Pane Profota, to se možná mělo říct na začátku, že je to nátlaková akce a netahat to do extrému, třeba by to zaujalo víc lidí 😉

36 Johann Meister von Esseklee Johann Meister von Esseklee | 12. března 2017 v 22:46 | Reagovat

Aby jste si Petře mohl změnit adresu v občance. Bydliště Oblekovice u Znojma, Ke Klínku 1, 111 50. A prdí....dobrou noc.

37 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 13. března 2017 v 6:47 | Reagovat

[35]:
Já nemám ve zvyku na někoho tlačit. Ať se každý rozhodne sám.
Když nejde zlepšit stav Oblekovic s městem (a to nám městský úřad dokazuje 20 let i poslední měsíc), půjde to bez něj.
A v tomto případě určí směr většina, takže Vám i mě nezbude, než tu většinu respektovat. Nic víc za tím nehledejte.

38 Karel Karel | 13. března 2017 v 10:57 | Reagovat

Dobrý den,

co třeba paní Grégerová, působila na mě velice schopným dojmem. Zařídila zpomalovací prahy, domluvila opravu rozhlasu.

39 Jana Jana | 13. března 2017 v 12:15 | Reagovat

Paní Gregerová je velká kamarádka pana starosty a bydlí v Nové ulici určitě něco udělá pro Bohumilice a Nesachleby. Když tomu věříte..

40 Eva Eva | 13. března 2017 v 12:23 | Reagovat

[31]: Paní Yndro, na poslední schůzi už jsem nebyla. Ten cirkus minule stačil  !!
A bydlím v Oblekovicích, ani v Nesachlebech, ani v Bohumilících, přesto jsem pro v těchto částech věci změnit. Pochopitelně bez odtržení.

41 Eva Eva | 13. března 2017 v 12:26 | Reagovat

[34]: Pane Profoto, o jaké zázračné fungující komisi tady  píšete, to myslíte tu vaši ?

42 Audi qatro Audi qatro | 13. března 2017 v 12:32 | Reagovat

Já myslím pane Profoto, že Vám hlavně nezbude nic jiného než respektovat zákon. Absolutně nechápu, proč tady vynakládáte úsilí na něco co prostě není ze zákona uskutečnitelné.

43 Yndra Yndra | 13. března 2017 v 12:37 | Reagovat

Díky paní Evo za odpověď. Bylo mi to tak trochu jasné. Vy řešíte úplně jiné starosti než my na konci Oblekovic. Nicméně je máte jistě také. Ale pro nás na konci Oblekovic je situace se stavem  již neúnosná. Je mi jasné, že přední část Oblekovic se trhnout nechce. Jste spokojeni. Byla bych také ( kromě těch bordelů, kasin , nadměrné dopravy a hluku ) . Y.

44 Pavla Pavla | 13. března 2017 v 12:46 | Reagovat

[39]: pani Jano kamarádů mám hodně ,ale starosta tam ještě neni dik za radu 😌

45 Jitka Jitka | 13. března 2017 v 14:04 | Reagovat

Dobrý den,já mám jen jediný dotaz,bude se něco už konečně dělat s nevěstinci,hernami a kasiny kolem hlavní silnice?Už toho mám dost chodit v létě kolem s dětmi.kde běhají polonahé zfetované slečny a do toho ta Turecká pakáž,odpoví někodo,dávala komise nějaky podnět už na město?Děkuji za odpověd

46 major Táhlo major Táhlo | 13. března 2017 v 15:08 | Reagovat

Dobrý den Jitko,
s tím se dá udělat jen jedna věc.Kontroly ze strany policie, berňáku, ÚP. Pokud tam bude státní policie kontrolovat každý den , je to nepříjemné jak pro holky tak klienty. Potom žádat stavební úřad pro jaký účel má stavba povolení.Dále kontrolovat všechny auta v prostoru , kde návštěvníci bordelu parkují a pokutovat je. Oni se přesunou jinam. Je to práce tak na dva roky. Ale pochybuji , že policie má kapacity. Městská část s tím nic neudělá. Možná by bylo dobré se spojit se starosty příhraničních obcí u německých hranic a pozeptat se, jak postupují oni. Slyšel jsem, že to někteří úspěšně řeší.Co se týká heren, to je kapitola sama o sobě. Licence uděluje částečně město a částečně ministerstvo financí. Pro město Znojmo je velmi výhodné mít herny v Oblekovicích, protože za ně Znojmo inkasuje peníze a vyhláška o zákazu prošla/ neprošla ...ani nevím. Snad dokonce prošla tiskem zpráva , že majitelem heren je i místopředseda  radnice ČSSD pan Grois ( je to ale nepotvrzená informace ) a já opravdu nevím. Pokud jsou herny v katastru Oblekovic a byla by obec samostatná, je možné řešit snad nějakou loterijní vyhláškou nebo vyhláškou o omezení hazardu ve městě, v obci. MF se staví k situaci zatím z pozice mrtvého brouka.Spousta radnic je úspěšně ruší. Znojmo ? To je jiná kapitola. Ta to nechce a ta omáčka kolem , že nebude peníz na hokejisty a karatisty a já nevím na co je jen zástěrka. Však Oblekovice se nikdy netrhnou, tak proč tam nenechat bordel či hernu.Někdo tady psal, že jsme nedílná součást Znojma, tak samozřejmě musíme být i s těmito vymoženostmi. Někdo musí za zábavou do Znojma , Znojmáci zase za holkama do Oblek. Proč ne, že ?

47 Karel Karel | 13. března 2017 v 16:08 | Reagovat

Dobrý den, dle vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje by  měla být na komunikaci z Bohumilic do Nesachleb tento rok vybudována dešťová kanalizace a příští rok nová komunikace. Informaci poskytl vedoucí technicko správního úseku Jaroslav Charvát

48 Johann Meister von Esseklee Johann Meister von Esseklee | 13. března 2017 v 19:02 | Reagovat

Sem napište komentář

[47]: Karel na Hrad ! Díky za první pozitivní info. Jarda Charvát taky mit und ?

49 Náplavka Náplavka | 14. března 2017 v 9:22 | Reagovat

Pane Profoto. Já souhlasím s pane Ištvanem.
Komise je v takovém složení a pracuje tak, že je přijatelnější být bez komise. Když něco potřebuji, vyřizuji si to sám.

Trošku si to shrneme. Co jste udělal pro Oblekovice? Jediné, co jste požadovali je oprava rozhlasu kvůli svolávání schůzí o osamostatnění. Občany Oblekovic rozdělujete, místo toho, aby komise spojovala občany za společná úsilí. Kolikrát byla svolaná schůze, pomineme-li schůzi o osamostatnění?
Jestli dokážete napsat, že s dětmi a důchodci nepočítáte, protože vlastně porodnost klesá a důchodci mají dle Vás jen cca 5 míst k dispozici v domovech, tak to svědčí o Vašem charakteru. To se tedy staráte jen o sebe a ne o lidi. To mě tedy napadá, jaký je Váš opravdový záměr, že by pozemek města za Vašim domem?

Dále si shrneme paní Beranovou.
Paní Beranová byla vyřazena z kandidátky, proto se osobně domnívám, že usiluje o osamostatnění Oblekovic, aby se dostala zpět do politiky. A co udělala pro Oblekovice? Za celé své funkční období nechala zrestaurovat jednu kapličku, u které se nechala půl roku fotit pro noviny. Pak několikrát slibovala silnici… Asi slibem nezarmoutíš. A co je nejhorší? Paní Beranová se nazývá patronkou Oblekovic, přitom dle veřejného katastru nemovitostí nemá ani trvalé bydliště v Oblekovicích, bydlí na poli v zahradě, kam nemá oficiální příjezdovou cestu a jistě by se ji hodilo po osamostatnění její zařazení do plánu oprav komunikací. Takže nechápu, z jakého práva usiluje o osamostatnění, když by nemohla ani hlasovat. To je jako bych já inicioval v Příměticích osamostatnění a bydlel v Oblekovicích. To by nám do toho mohl mluvit každý zahrádkář v Oblekovicích bydlící ve Znojmě.
Chápu, že z těchto důvodů potřebuje nějaké loutky kolem sebe.

Kdyby byly Oblekovice samostatné, tak se stejně budete hádat a závidět si, že ten nemá silnici nebo chodník, protože by se na jeden chodník několik let šetřilo. Takže prvně uděláme chodník a silnici u Profotů, Beranů nebo Vítků? Za pět let uděláte jen jednu silnici a to ještě kousek. Pak už se nepůjde osamostatnit…

Pane Oldboy a pane Profoto.
Víte, jak zněla otázka pana Milana? Proč se komise nevyjadřuje k faktu, že je v rozporu s legislativou osamostatnění Oblekovic? Toto osamostatnění není možné! Proč si vyberete odpověď na otázku, na kterou se nikdo neptal?

Takže ještě jednou. Jak se chcete osamostatnit?

Proč lidem lžete? I kdyby komise sehnala zákonných 30 procent podpisů obyvatel, kteří mají trvalé bydliště v Oblekovicích, tak stále není možné to referendum vyhlásit, protože nesplňujete všechny zákonné podmínky.
Trošku Vám ušetřím čas. Toto není možné obejít ani soudní cestou či jiným způsobem, kterým si myslíte. Toto již v minulosti řešilo několik občanů ČR soudní cestou a Ústavní soud opětovně rozhodl, že výjimky ze zákona o obcích, paragraf 21 nelze obejít a musí být naplněny všechny podmínky v tomto paragrafu.

Takže už konečně odpovíte?

Jak jsem již napsal v předchozích příspěvcích, nemáme před domem chodník, silnice se taky nedá nazývat silnici, spíš tankodromem, také mě štve její stav a nejsem spokojený. Několikrát jsem komunikoval se SUS Jmk a s krajem, bohužel je to marné, takže chápu rozhořčení lidí. Ale taky mě štve, že se tady neuvádí věci na pravou míru. Jsem stejného názoru jako pan Procházka. Raději budu mít jistotu, že budou děti chodit do kvalitních škol a školek, že mohou jezdit MHD a další výhody, které město Znojmo nabízí. Přesně proto jsme kupovali dům před lety v Oblekovicích a ne třeba v Sedlešovicích či v Suchohrdlech. Věřím v to, že to nebude dlouho trvat a i do Oblekovic se bude investovat. Po osamostatnění bych to tak neviděl, ale to bych se již opakoval, to jsem psal v předchozích příspěvcích.

Paní Jitko, snad si nemyslíte, že by naše komise byla pro zrušení heren a nevěstinců, když argumentují příjmy z těchto podniků do rozpočtu Oblekovic.

Jinak jsem taky velmi rád za pozitivní komentář pana Karla, ale uvěřím, až uvidím. Nějak jsem již skeptický k těmto slibům, které zde trvají léta. Ale jestli to je pravda, tak čím bude teď komise argumentovat, když na tom postavila svoje osamostatnění?

50 Yndra Yndra | 14. března 2017 v 11:13 | Reagovat

49 Pane Náplavko, házet podezření na pana Profotu, který se podepsal celým jménem je opravdu velmi nekorektní. Až se podepíšete Vy celým jménem, jistě na Vás je schopen taky nějaký soused něco vytáhnout či Vás podezřívat. Jak jednoduché někoho obvinit. Je to nefér. A pokud jste se do Oblekovic přistěhoval, jistě nedávno, tak by jste měl taky vědět , že Znojmo na nás kašle dost dlouho. Je národním sportem  tady kohokoliv obvinit. Bohužel. Pěkný den.

51 Občanka Občanka | 14. března 2017 v 12:05 | Reagovat

[50]: Paní Yndro, je Vaše přezdívka Vaše skutečné jméno?
S panem Náplavkou souhlasím. Některé údaje, například o trvalém bydlišti paní Beranové, jsme si také zjistili. Jsou zde věcně napsané argumenty, proč bychom neměli tupě souhlasit s komisí a tleskat každému výroku, který od ní padne. Mimochodem, škoda, že většina lidí, co tleskali, si tohle nepřečte. Také nerozumím tomu, proč se komise dále nevyjadřuje k tomu, jak by obešla zákon nebo umožnila výjimku rozdělení katastru.
Pane Náplavko, pokud to bude v dalším jednání potřeba, počítejte s naší podporou.

52 Yndra Yndra | 14. března 2017 v 12:42 | Reagovat

Přečtěte si moje příspěvky k paní Beranové viz.výše a pochopíte .....možná. Nicméně komise není jen paní Beranová. Rád bych Vás tímto také zvolil do příští komise , aby jste byla příště Vy tím terčem nespokojených občanů. A budu se ptát za 4 roky, co jste udělala Vy pro Oblekovice, Bohumilice a Nesachleby. Bude i Vám jistě velice příjemné číst negativní ohlasy občanů. Mimochodem to je přesně to co radnice chce, rozhádat nás . Uvědomte si to. Držme raději při sobě. Tady nejde o odtržení , ale o investice do naši části. Čtěte prosím příspěvky pozorněji. Pěkný den i Vám.

53 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 14. března 2017 v 13:56 | Reagovat

Pane Náplavko, speciálně pro Vás:

před dvěma lety jsem byl pozván do komise. Pozvání jsem přijal, protože jsem nerezignoval na stav Oblekovic. Zjistil jsem, že komise nemá prakticky možnost výrazně ovlivnit přístup městského úřadu k Oblekovicím. Podal jsem několik požadavků a ani jeden se netýkal rozhlasu. Hlavní požadavek, rekonstrukce průtahu, nebyl splněn a bylo nám řečeno, že v dohledné době ani nebude. Tolik ke komisi, dál už to nemá s komisí nic společného.

V lednu jsme s nespokojenými a aktivními spoluobčany svolali schůzi obyvatel Oblekovic, abychom společně našli řešení. Občané navrhli osamostatnění. Pokud bude většina proti, nemá cenu dál pokračovat. Pokud bude většina pro, budeme hledat cestu, jak toho dosáhnout.

Jste nespokojený se stavem Oblekovic, ale nechcete s tím nic dělat. Stačí Vám současné výhody a bojíte se o ně. Pokud víte, že osamostatnění není možné, pak nechápu, co Vás nutí k tak nechutnému chování, jaké jste předvedl. Buďte v klidu a dívejte se na tu louži před domem. Dost pravděpodobně se na ni budeme dívat oba ještě několik let. A nebo se někdo na základě petice o osamostatnění probere.
Na SÚS mi už před 10-ti lety řekli, že by klidně silnici opravili, ale město nemá zájem. Na městě mi řekli, že nejsou peníze. Takže totéž, co řekli Vám. Jsem opravdu zvědavý, jestli se letos vybuduje kanalizace a příští rok silnice, jak říká "Karel". Ale předpokládám, že to město opět nestihne. I když tentokrát by to možná schválně stihli, aby nám mohl silnici zase rozkopat Eon v roce 2018.

Dost možná, že já budu mít s městem problémy, protože jsem se podepsal. Tak se raději nepodepisujte.
Nic ve zlém, každý má právo na svůj názor;-)

54 oldboy.p oldboy.p | 14. března 2017 v 14:23 | Reagovat

Dobrý den všem
Už několikrát jsem vám zde říkal, že naše ulice "kolem náhonu" a jsou to Oblekovice, né Bohumilce ani Nesachleby, sepsala za dvanáct let sedm peticí.
Všemi podepsané, řádně podané.
Několikrát do roka na město chodíme.
Od silnice a chodníku, jsme ustoupili aspoň na to blbé osvětlení.
Pokaždé nám odpověděli že v tomto a ani v příštím roce není v naší lokalitě plánovaná žádná investice.
Nemá smysl se bavit o investicích jako retardéry nebo odpadkové koše. Jak na schůzi zaznělo od jedné občanky, že jako všechno jde vyřídit. To se na mě nezlobte, bylo trapné.
Očekávám reakce, že trapní jsme mi.
Já osobně vím, že kdyby se obec osamostatnila, tak se zkrášlení naší ulice také v příštích deseti, patnácti letech nedočkám. No ulice, tankodromu. Ale tady jde přeci hlavně o princip. Uvidím investice někde jinde a třeba budu trochu závidět ale i jim to přát. Ovšem to je o povaze.
Podle sebe soudim tebe.
Pana Profoty znám sakra dobře. A věřte, že poslední o co mu jde je vlastní užitek z této věci.

55 MARIE MARIE | 14. března 2017 v 14:26 | Reagovat

Tak mě to přijde jako hon na čarodějnice, konečně máme viníka  Co jste dělaly vy?  Můžete začít. Kolik  už tady bylo komisí a nic se nedělo. Stydte se . jen se pomlouvate a uražite. Tak nikdy nic nedokážete.

56 Johann Meister von Esseklee Johann Meister von Esseklee | 14. března 2017 v 15:22 | Reagovat

1.za pana Profoty a některých členů v komisi vznikl tento web ( není zásluhou paní Beranové ).
2.na tento web můžete každý vyjádřit názor ..i negativní
3.konečně se dělají schůze i pro občany, které dění v obci zajímá.
4.můžete svobodně vyjádřit názor na odtržení či nikoliv
A Vy to kritizujete ? Nechcete nic udělat pro obec , jen mít svoje výhody, řešit pouze svoje svoje starosti ...Vaše území končí brankou Vašeho pozemku. Je mi z Vás některých smutno. Sorry

57 MARIE MARIE | 14. března 2017 v 16:44 | Reagovat

56.Vam nějak p. Beranová ublížila, je předsedou komise a pokud  jsem si přečetla nemá trvalé bydliště v Oblekovicích, tak v tom nebude osobní zájem . jinak  souhlasím.

58 Yndra Yndra | 14. března 2017 v 17:27 | Reagovat

Dobrý den Marie,
pro mě je paní Beranová osoba, které děkuji za dokončení realizace chodníku a osvětlení v Oblekovicích, Bohumilicích...tam někde u bytovek se to láme, že ? Ale mám za to, že dál není kompetentní a schopná vést dialog s radnicí za naši městskou část. Pokud víte jaký je rozdíl mezi střednědobým ( v tomto případě dlouhodobým )  plánováním a realizaci investic, myslím, že to pro nás z občanů Oblekovic zařídil někdo úplně jiný. Bylo to ještě za Nezvedy. Bohužel. A mám také pocit ( pozor,je to jen můj názor ) , že tato investice byla schválená z důvodu nabídky prodeje pozemků na stejném místě ( mezi hospodou a bytovkami ) za 15 mil.do kasičky města. Ale abych nebyla tak podezíravá, je to fakticky jediná možnost jak to protáhnout dále přes Bohumilice až na Kateřiňák :-)  Jaký máte na to názor Vy ? Y.

59 Jirka Jirka | 14. března 2017 v 17:38 | Reagovat

Vážení a milí spoluobčané

Buďme na sebe hodní a milí,prosím.
Najděme raději společnou cestu.Jsme na jedné lodi ale to už se opakuji.
Jde o to najít řešení a respektovat názory druhých.
Také bych mohl být hrubý a napsat "pane Náplavka raději znovu odplavte a občanku sebou " ale nebudu ,protože nechci a nikam to nevede.
Přispějme raději konkrétním řešením.

Já osobně chci referendum a lidé se mohou sami rozhodnout.

Přinejmenším,to může být,takový zvednutý ukazováček pro politiky a úředníky,kteří sedí jak ta žába na prameni, který sem nepramení.
Ovšem kdyby aspoň jedna žába v našem rybníčku přebývala,to by byla jiná pohádka.

Příjemný podvečer všem

60 prošlapaná podrážka prošlapaná podrážka | 14. března 2017 v 18:15 | Reagovat

[30]:
Brali to dům od domu,měla jste otevřít.

61 Pepa Zmatek Pepa Zmatek | 14. března 2017 v 18:19 | Reagovat

[24]: Komise a aktivní občané je rozdíl.

62 Tonda Sobec Tonda Sobec | 14. března 2017 v 18:37 | Reagovat

[28]:
Paní Beranová tady bydlí ale nemá trvalý pobyt,to je rozdíl.
Což je lepší než trapný starosta Milíčovic,který se na schůzi choval jako by mu patřilo půl okresu a nejspíš se bál,aby mu případně samostatné Oblekovice jeho chaloupku a zahrádku nezkonfiskovali.Díky čemuž skoro nepustil naše občany ke slovu.

63 Gagarin Gagarin | 14. března 2017 v 18:58 | Reagovat

Jen otázku ? Pokud někdo ví, prosím o odpověď. Kdo ustanovuje komisi pro městskou část Oblekovice? Vítěz voleb ve Znojmě ? Takže socani, komanči nebo prostě strany ? Pokud ano , tak to je v pytlíku. Dámy a pánové musíme asi ke komančům na kandidátku :-))

64 Armstrong Armstrong | 14. března 2017 v 19:45 | Reagovat

I nestranný Gagarin může do komise. Jestliže bude chtít, mít chuť a čas něco dělat.

65 Lumír Lumír | 14. března 2017 v 20:17 | Reagovat

ano pan starosta Milíčovic byl jak vyšinutý. Schválně koukněte na stránky Milíčovic - http://www.milicovice.cz/getattachment/14350950-77d6-463c-9e3e-7be514d571a2/.aspx:

Nevím jak moc se mohou srovnávat s Oblekovicemi, ale plánují investovat:

V roce 2017 obec uhradí splátku úvěru ZSO VaK Znojemsko ve výši 145000,- Kč, dále pak každý rok ve výši 145 000,- Kč až do roku 2021.
V roce 2018 se obec chystá na investiční akci - revitalizace rybníku ve výši 3 000 000,- Kč.
V roce 2019 obec plánuje opravu kulturního domu ve výši 1 000 000,- Kč. A
V roce 2020 obec hodlá vystavět chodníky ve výši 1 500 000,- Kč.

V obci existuje společenský život:(Masopust, ples,advent, heloween party atd., v obci existují sdružení občanů jako: TTC Althans (stolní tenis v kulturním domě, rybáři, hasiči, kroužek Soptík).

Proč je náš kulturní dům prázdný? Opravdu by se tato budova nemohla využívat pro místní občany, děti?

Nechápu!!!

66 Gagarin Gagarin | 14. března 2017 v 20:18 | Reagovat

[64]: Já bych mohl dělat maximálně květinářku nebo sběrového referenta.. nějaký ten kanál kdyby někdo přinesl a tak..... Jsou tady šikovnější. Díky . Já jen kdo ustanovuje předsedu komise.

67 Petra Petra | 15. března 2017 v 12:18 | Reagovat

jen pro upřesnění...Nebyl to starosta Milíčovic, ale Vracovic...

[65]:

68 Yndro Yndro | 17. března 2017 v 7:12 | Reagovat

Běžte se už s tím nátlakem vycpat, pánové a dámo v pozadí. Ta si z vás udělala akorát užitečné idioty. Jednáte tu podle hesla - Když to lidi nechápou, tak jim tu pravdu do hlavy vtlučem!

69 Yndra Yndra | 17. března 2017 v 10:32 | Reagovat

A jakému chytrákovi to že mám odpovědět ?

70 !!! !!! | 17. března 2017 v 20:54 | Reagovat

68  -  máte tam číslo, to už máte jedno jestli tam máte prošlapanou podrážku, nebo 68 .

71 Yndra Yndra | 18. března 2017 v 5:15 | Reagovat

Svatá prostoto !

72 Jirka Jirka | 18. března 2017 v 11:07 | Reagovat

„Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“

73 nikdo nikdo | 18. března 2017 v 16:21 | Reagovat

Vy se tady všichni hádáte, ale aby někdo něco dělal tak to ne. Celá tato akce "osamostatnění" je vtipná.

74 Něco Něco | 18. března 2017 v 23:29 | Reagovat

A copak udělal nikdo?
Podle jména asi nic.

75 nikdo nikdo | 19. března 2017 v 15:32 | Reagovat

Proč bych měl dělat něco, když se osamostatnit nechci. Vtipálku.

76 KATKA KATKA | 19. března 2017 v 16:59 | Reagovat

Lidi ,co se tady hádáte,proberte se a táhněte za jeden provaz,pojdme do toho,je mi smutno co se tady  děje

77 Gagarin Gagarin | 19. března 2017 v 18:17 | Reagovat

[76]: Tak Katko, kam nám ten provaz donesete ? :-)

78 Ivona Vítková Ivona Vítková | E-mail | 23. března 2017 v 10:55 | Reagovat

[5]: Dobrý den pane Milane,
legislativně je možných několik variant, které jsme zmínili na schůzi, výslovně jsem se k tomuto bodu dvakrát vyjadřovala.
Ráda s Vámi o tom podiskutuji.

79 Ivona Vítková Ivona Vítková | E-mail | 23. března 2017 v 11:24 | Reagovat

My, co jsme svolali schůzi, nejsme Komise, obcházeli jsme domy pro podpisy osobně a na každé schůzi jsme se před Vás veřejně postavili a představili, tudíž nerozumím argumentům, že se nepodepisujeme a jsme anonymní. Jsme "aktivní občané", snažíme se zlepšit stav Oblekovic.

Čas, který jsme nad problematikou současného stavu Oblekovic strávili, se dnes už počítá na dny. Na úkor času, který jsme mohli věnovat svým rodinám nebo práci. Ale děláme to rádi. Neděláme to pro ocenění lamentujících občanů, děláme to pro Oblekovice. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Může mi kdokoliv z vás, po většinu anonymních přispěvatelů, zdůvodnit, jaký osobní prospěch si od toho slibujeme? Začněte prosím mnou.

Já to dělám proto, že se děsím okamžiku, až se mě jednou dcera zeptá: "A mami, proč bydlíme v takové části, kde je to tak hnusný?"

80 Eva Eva | 23. března 2017 v 11:45 | Reagovat

[60]:

[61]:

[79]: tak už musím reagovat, i když jsem se tomu bránila, zvláště těm trapným přezdívkám člověka pod 60, 61, 62 ! Že n ajednou nikomu nevadí, že se dotyčný nepodepsal, že paní Yndro. U nás NIKDO, nezvonil, čtěte dobře NIKDO, doma jsme byli. A od známých vím, že pokud se zeptali na jméno těch co "sbírali" podpisy, tak jim odpovězeno nebylo. Zřejmě se sbíralo tam, kde to bylo jisté !

81 Eva Eva | 23. března 2017 v 11:47 | Reagovat

Rada na závěr, odtrhněte se Nesachleby a Bohumilice.

82 Občanka Občanka | 23. března 2017 v 13:16 | Reagovat

U nás doma taky nikdo nebyl. Pořád čekám na nějaké novinky a nic od "aktivních občanů" nepřichází.
Paní Vítková, máme společný cíl: nestydět se za to, kde s našimi dětmi bydlíme. Na odtržením od města se ale neshodneme. Jak už to bylo uvedeno, legislativně to nelze bez Načeratic a Derflic, tak nechápu, na co se vlastně občané podepisovali. Je fakt, že jsem text petice nečetla (a četli to ti, kteří jej podepsali?). Jsem pro intenzivní míru spolupráce s městem. Jedna paní z neustále propíraného Klínku tak dlouho chodila s žádostí na město, až jim tu silnici udělali. A o tom to je: o aktivních občanech a aktivní komisi. Já jsem doteď žádnou aktivitu komise pro Oblekovice nezaznamenala. Mimochodem, nikdo z Vás aktivních se nezajímal na vedení Správy a údržby silnic JMK, jak se pokračuje s komunikací do Nesachleb. Evidentně neumíte jednat s úřady a spolupracovat s nimi a evidentně někdo z vás si věří na post starosty, který ale nedovede ani zjišťovat informace a předávat je občanům (viz váš plátek do schránek před pár týdny plný nepravdivých informací) a asi ani získávat dotace...

83 Eva Eva | 23. března 2017 v 16:43 | Reagovat

[82]: Paní Občanko, máte ve všem naprostou pravdu, už jsme to tady mnozí řekli v tolika podobách, ale někdo nechápe, nechápe a nechápe .......
Mimochodem, elektrifikaci EON plánuje na rok 2019.

84 Yndra Yndra | 23. března 2017 v 17:21 | Reagovat

1.U nás paní zvonila.....
2.Můj podpis mají...
3.Odtrhnout od Oblekovic bohužel nejde protože nás komanči spojili. Můžeme být ještě rádi, že nejsme Trojanov ,ale jen  Oblekovice.
4. A touto cestou samozřejmě půjde radnice, rozhádat Oblekovice s Bohumilicemi a Nesachleby. To je přece levnější než sem sypat peníze. A zase bude klid na 10 let.
5. My plánujeme dovolenou na Kubě v roce 2023 paní Evo.

85 Gagarin Gagarin | 23. března 2017 v 17:32 | Reagovat

Až mě, se dcera zeptá , tak ji řeknu, že jsme všichni čekali spolu s paní Evou až nás EON najde na mapě.
Milá dámo, pokud jste tak spokojena , tak proč chcete jméno občana , který chodil s peticí ? Možná to bylo jinak. Nepřišel k Vám , protože ví co jste zač :-)

86 Eva Eva | 23. března 2017 v 19:35 | Reagovat

[85]: Asi neumíte číst, u nás nikdo nebyl !!!  Ty  "aktivní občany"  neznám a oni neznají mě !!! Jména "chodících"  jsem nechtěla já  !!!
Informace o EON jsou z SDF.
Vy mě fakt vůbec nazajímáte kdo jste, stačí mi, co tady čtu. Reagujte na to, co čtete, lépe řečeno na mě už nereagujte !!!

87 Gagarin Gagarin | 23. března 2017 v 20:48 | Reagovat

Vidíte, a já jsem chtěl s Vámi skočit na pivo .....

88 Lumír Lumír | 23. března 2017 v 22:05 | Reagovat

Paní Evo,

Vy akorát překrucujete informace a taktéž se domnívám, že tzv. "aktivní občané" vědí kdo jste zač a raději se Vám vyhli. Proč by mrhali svým vlastním časem -  tak je to.
Je zajímavé, že nepřipouštíte variantu, že by jste zrovna nebyla doma. A nebo jste celou dobu netrpělivě čekala jestli k Vám někdo zazvoní s peticí?
Stále jsem od Vás nečetl jména nových členů do komise, kteří budou tak úspěšní jako Klínkovští. A to nevíte že to není o častosti běhání na město, ale úplně o něčem jiném. Začněte tedy 100x běhat na město a vyběhejte "NĚCO" je to přece tak jednoduché.

89 Gagarin Gagarin | 23. března 2017 v 22:28 | Reagovat

Lumíre, Klinkovští jsou více důležitější.Mrkněte na katastr do LV a pochopíte.

90 Eva Eva | 23. března 2017 v 23:19 | Reagovat

[88]: Vy jste další, co neumí číst. Já jsem NENAPSALA, že SEM budu navrhovat členy nové komise, jaký informace  překrucuju ? Jsou tady lidé, kteří se vyjadřují úplně k něčemu jinému, co je zde psáno. Že by aktivisté věděli, kdo jsem, to ani náhodou. Jak bych na ně mohla čekat, to někdo věděl, že budou chodit, asi vy aktivní co se scházíte na schůzích ? Že chodili a v kterou dobu jsem se dozvěděla od sousedů. Přečtěte si několikrát příspěvek p. Občanky č. 82. Je mi vás líto, anebo vlastně není.

91 Jirka Jirka | 24. března 2017 v 0:12 | Reagovat

„Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.“

92 Běta Běta | 24. března 2017 v 6:39 | Reagovat

Pane Jirko, první věta z Vašeho posledního příspěvku přesně sedí na pár lidí co se do této diskuze zapojili. Myslím, že u paní Evy bychom rozum hledali marně. Všechno ví, vsechno zná, ovšem skutečnost je úplně jiná. Ji nikdo nezná, nikdo ji nenavštívil... je to taková "tajemnice" MÚ :-)

93 Občanka Občanka | 24. března 2017 v 7:53 | Reagovat

Kdyby se tato diskuze neustále nesvrhávala k trapným poznámkám a k urážkám těch, kteří mají jiný názor, třeba by i přinesla nějaké ovoce. Bohužel citát, který není doložen, nebo pozvánka na pivo k ničemu nevedou. Doufala jsem, že zde někdo napíše, v jaké fázi se věci mají, protože pokud bychom se skutečně odtrhli, doufala bych aspoň v transparentní a otevřenou radnici, která nás všechny informuje. Nic z toho zatím nevidím. Informace mají zřejmě jen ti "aktivní" a zbytku se sděluje jen to, co se jim hodí.
Zajímalo by mě, zda někdo řešil to, jaký skutečný dopad bude mít odtržení na ty obyčejné lidi. Všichni akorát budeme muset naklusat k výměně občanek a všude hlásit změny adresy. O tom se samozřejmě mlčí, protože by to některé mohlo odradit...

94 Eva Eva | 24. března 2017 v 8:41 | Reagovat

[92]: Ha, ha, ha  to jste mě teda  "pobavila". Rozumu mám určitě alespoň tolik co vy. Vševěd nejsem. Nejsem jediná, koho nikdo nenavštívil. Jenom se bráním věcem, které jsem tady nenapsala, lež  nesnáším, toť vše. Už si vezměte na paškál někoho jiného, vzorů je tady dost.

95 Pepa Pepa | 24. března 2017 v 8:42 | Reagovat

Pro aktivni občany!!!! Většina aktivnich občanů má postaveno na zahradach nebo neni to tak dlouho to zahrady byly😌  a najednou tu pro vás v oblekovich není nic dobré. Čím to asi bude .Tim že někdo má jiný nazor neznamená že je sobecký

96 Yndra Vostrá Yndra Vostrá | 24. března 2017 v 10:19 | Reagovat

[95]: naprostý souhlas. Ale oni nemohou hlasovat v referendu. Nemají tady trvalé bydliště. Teda většinou.

97 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 24. března 2017 v 11:20 | Reagovat

Aktivní občané mají postaveno na zahradách a najednou je z polní cesty ulice Klínek. Jak píše Občanka, jedna paní tak dlouho běhala, až dostala přednost před peticí několika desítek občanů z předešlých let, kde už poněkolikáté požadovali dokončení ulice za Alfou. "A o tom to je, takové lidi hledáme, že?"
Klientelizmus a protekce. To mně za výměnu občanského průkazu stojí. Nebo za změnu přístupu rozhodování na radnici.

98 Ivona Vítková Ivona Vítková | 24. března 2017 v 11:51 | Reagovat

Za aktivní výbor: Písemné informace zpracujeme, jakmile budeme něco vědět. Pro ty, co se cítí neinformovaní, přijďte a choďte v pondělí v 18,30 do KD, nic vám neuteče, nikoho nevyčleňujeme, aktivitě se meze nekladou.

99 Pepa Pepa | 24. března 2017 v 11:56 | Reagovat

[97]: a nebude to tim že pani dokáže jednat s úřady .A takove lidi potřebujeme i tady 😌.Nejde jen o psani emailu ,osobni jednani má větší váhu.

100 Občanka Občanka | 24. března 2017 v 12:02 | Reagovat

Klientelismus a protekce? Nevím... Mně TO za změnu občanky nestojí. Současné vedení radnice jsem nevolila, jak už jsem jednou napsala, na rozdíl od 25% voličů Oblekovic, kteří se teď diví, že nic není. Je vidět, že občané jsou trochu kam vítr, tam plášť. Doufám ve změny, ale ne v odtržení. Pane Profoto, je fajn, že to tu čtete. Škoda, že už jsem Vás a Vaše kolegy dvakrát vyzvala k tomu, abyste nás informovali, co se tedy děje, jakým způsobem chcete dosáhnout změny katastru a podobně. Většinu vaší aktivity jste postavili na špatné KRAJSKÉ silnici a ani jste se nebyli informovat, jak to s projektem na SÚS je. Pro mě jste opravdu nevěrohodní, možná s dobrými úmysly, ale s chabými schopnostmi.

101 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 24. března 2017 v 12:58 | Reagovat

[100]:

Nevím, co Vám řekli na SÚS, ale mě napsali z městského úřadu, že "připravit akci podobného typu není záležitostí jednoho roku, ale třeba tří". Čili věřme městu a počítejme, že připravovat akci bude "třeba" tři roky. To asi na SÚS ještě nevědí, když panu Karlovi řekli, že letos bude kanalizace a příští rok nová komunikace. Tolik k Vašemu obvinění z naší neschopnosti.

Ve škole mě naučili psát žádost na úřad. Že je potřeba osobní návštěva u rozhodujícího pracovníka, to nám neříkali. Pokud má osobní jednání s pracovníky úřadu větší váhu, než petice podepsaná občany, pak nejsme v zastupitelské demokracii, ale ve feudální monarchii.
Nechci nikoho obviňovat neprávem a rád bych se ve svém pohledu na městský úřad mýlil, ale vaše obhajování metod, jak něčeho dosáhnout, mě v mém podezření jen utvrzuje.

102 Ivona Vítková Ivona Vítková | 24. března 2017 v 12:59 | Reagovat

Dobrý den paní občanko, je fajn, že to tu čtete, ale právě před pár minutami jsem psala, že aktuální informace shromažďujeme a dokud je nemáme kompletní, nezveřejňujeme je, aby nebyly zavádějící nebo částečné a vše se můžete osobně dozvědět na každé naší schůzi, přijďte v pondělí.
Většina naší aktivity na špatné krajské silnici postavena není, jedná se možná o Váš subjektivní pohled.
Možná máme chabé schopnosti, to je na uvážení každého, budeme jenom rádi, když nás posílí schopní, ostatně k tomu neustále vyzýváme. Přijďte a ukažte nám tedy správnou cestu. Pro začátek by možná stačilo, představit se.

103 Gagarin Gagarin | 24. března 2017 v 19:48 | Reagovat

Proč by někdo měl informovat občanku o tom co dělá komise , když je častujete neschopností ?Přece si to můžete zjistit pomocí svých nadpozemských sil. Udělejte prosím jednu věc. Běžte prosím  na schůzi a poraĎte jim jak by jste to řešila Vy.A prosím napište nám všem.....
díky.

104 občan občan | 24. března 2017 v 20:10 | Reagovat

paní občanko......
Mám takový pocit,že jste tajný agent města.Protože z vašeho zájmu jde znát i cítit jistá nervozita.
Já vám klidně změnu občanky zaplatím ale na pivo bych s vámi nešel.

105 radovan radovan | 27. března 2017 v 17:23 | Reagovat

Pane Profoto,
ne vše co nás učili ve škole, je v životě použitelné, radím nedržet se úplně až tak toho co nás učili ve škole :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Reklamy nejsou výbírány nikým z občanů Oblekovic. Tento web je díky reklamám zadarmo.