Otevřená odpověď městskému úřadu na dopis ze dne 24.2.2017

3. března 2017 v 19:46 |  Oznámení

Otevřená odpověď městskému úřadu na dopis ze dne 24.2.2017

Investice do Oblekovic za roky 2010 - 2016 ve výši 8 769 000 Kč, v průměru 1 252 000 Kč za rok (čerpáno z dopisu pana starosty). Podle studie rozpočtu katastru Oblekovic má být přebytek na investice v katastru každý rok nejméně 4 000 000 Kč, reálně až 10 000 000 Kč.
Za 7 let je tedy deficit investic do Oblekovic minimálně20 milionů Kč!

Pan starosta dále ve svém vyjádření zmiňuje nedostatečné fungování komise. Komise je však orgán města a město má povinnost starat se o své části automaticky a nečekat na podněty komise. Minimálně z řad občanů bylo na město v průběhu let (i mimo funkční období paní Beranové) podáno dostatek podnětů i peticí, které však nebyly uskutečněny. V dopise město Znojmo uvádí, že za stav Oblekovic může komise vedená paní Beranovou (kdo může za stav do roku 2010, kdy se do Oblekovic také neinvestovalo, se neřeší). Město by najednou velmi rádo mělo požadavky obyvatel Oblekovic (neuvádí, jestli by je splnilo), ale protože údajně žádné požadavky z komise nepřišly (zřejmě ani v letech před rokem 2010), investuje jinde a o Oblekovice se nezajímá. Že zde dlouhodobě chybí investice je patrné všem občanům při porovnání s okolními obcemi, které jsou samostatné.


K činnosti komise a jejím požadavkům:
V roce 2015 komise Oblekovice nevznesla na město žádný zásadní podnět z důvodu dohody, že bude realizována priorita pro Oblekovice, kterou je rekonstrukce silnice Oblekovicemi. Paní Beranovou byly zajištěny finance na tuto opravu. Na jaře roku 2016 se dostavil na komisi Oblekovic vedoucí odboru investic Karel Bartůšek, který komisi seznámil s tím, že město Znojmo bylo na jaře v roce 2015 požádáno krajským úřadem o dodání projektu pro realizaci opravy hlavní silnice v Oblekovicích. Dále komisi ústně před 5 svědky potvrdil, že město nestihlo do konce roku dodat požadovaný projekt a proto se oprava silnice výhledově nezačne.

Od února 2015 odeslala komise na město tyto požadavky (jsou doložené v e-mailové komunikaci s městským úřadem):

a) přesunutí kontejnerů a skládky z prostoru náměstíčka - dořešeno až po osobní schůzce se starostou
b) nalezení klíčů od nástěnek - po 8 urgencích se po zaslání podnětu v únoru podařilo v červenci odemknout nástěnku
c) renovace trávníku naproti novému chodníku u bytových domů - předáno starostovi v květnu 2015, opakováno v dubnu 2016. Stav si můžete ověřit, do dnešní doby jsou zde pásy udusané hlíny.
d) zastřešená čekárna na zastávce Bohumilice II - podáno 7.5.2015, dokončeno po několika urgencích 20.9.2016, přičemž na poslední e-mail s dotazem "kdy se konečně na patky po měsíci a půl namontuje i stříška" nepřišla odpověď, ale za tři dny ji fyzicky dokončili. Průběh: schváleno z města, diskuze s městem o tvaru čekárny a o projektové dokumentaci, po čtvrt roce osobní ujištění vedoucího odboru investic, že na zastávku nejsou a nebyly peníze. Následně byl komisí zaslán dopis starostovi a tajemnici s dotazem, v jaké fázi se věc nachází. Do týdne přišla odpověď, že peníze se příští měsíc schválí.
e) odklizení zarostlých hromad stavebního materiálu před domy - vyřízeno do dvou měsíců
f) zaslání 7 bodů Městské zeleni k nápravě stavu zeleně v dubnu 2016 - dva měsíce bez reakce. Následně byla stejná žádost zaslána na tutéž adresu, ale v kopii starostovi. Do týdne přišla odpověď z Městské zeleně: "...Periodicita sečení je dána technickými možnostmi a lidskými zdroji , které má Městská zeleň k dispozici. ... Frekvence sečení trávy v městské části Oblekovice je shodná s ostatními městskými částmi. většina nedostatků souvisí a je důsledkem neukázněnosti některých obyvatel této městské části a lze jim předejít uplatněním kreditu " komise" ve vztahu přímo k těmto obyvatelům případně užší součinností s městskou policií...".
g) 21.10.2016 zaslán požadavek tajemnici MÚ na instalaci odpadkových košů v Nové ulici - zatím bez reakce, ale ... Koše byly namontovány po urgenci obyvatelky nové ulice, která zná vedoucího odboru investic. Od města nepřišla žádná oficiální informace o registraci požadavku ani o vyřízení, ale koše byly namontovány na námi určená místa.
Je tedy vidět, jak úspěšná byla komunikace s městem i na nenáročných požadavcích ze strany komise.

Pan starosta dále uvádí, že:
  • Oblekovice nedisponují MŠ a ZŠ. V minulosti jsme jimi disponovali, ale město je prodalo a nyní argumentuje, že je nemáme. Zisk se rozplynul v jiných městských částech.
  • se zde nenachází domov důchodců. Které podobné samostatné obce, nebo nesamostatné městské části jimi disponují?
  • do ulice Klínek plánuje letos město investovat 1,6 mil. Tato ulice ale nespadá do katastru Oblekovic. Jedná se o katastrální území Znojmo - Louka, z jedné strany jsou novostavby v Šaldorfě, z druhé strany (zatím) pole. Proč je tato informace sdělována občanům Oblekovic? Naopak proč dopis ze dne 24.2.2017 nebyl doručen všem obyvatelům Oblekovic?

PS: Jsme dobrovolníci, kteří veškeré aktivity za zlepšení stavu Oblekovic dělají již od září 2016 ve svém volném čase. A nebylo ho málo. Po tuto dobu jsme převážně shromažďovali informace pro Vás, hledali jsme a dále hledáme možnosti jak zlepšit stav Oblekovic, který je z našeho pohledu nepřijatelný.


Prosíme o Vaši podporu a účast na plánované schůzi dne 8.3.2017 v 18 hodin v KD Oblekovicích. Svou účastí nám dáte najevo zda stojíte o změnu.Dopis pana starosty
Město Znojmo Znojmo, 24. února 2O17

vážení občané oblekovic,
jménem svého zástupce a statutárního místostarosty Znojma pana Ludvíka Hekrleho jsem byl informován o průběhu schůzky, kterou svolali občané Oblekovic v lednu se zástupci vedení města, i o Vašich obavách a snaze osamostatnit se. Dovolte mi vyjádřit se krátce k nastalé situaci i k dotazům a připonnínkám, které na setkání zazněly.

lnvestice do městské části oblekovice
Do Oblekovic putovaly v posledních letech následující investice: restaurování kapličky (2011 - 189 000 korun), vybudování chodníku a veřejného osvětlení od kulturního domu k bytovkám (2013 - 2,9 mil. korun), stavební úpravy komunikace Ke Mlýnu (2014 - 5,5 mil. korun), vybudování zastávkového přístřešku (2016 - 180 000 korun). Letos je v plánu vybudování komunikace v ulici Klínek (1,6 mil. korun). Dále se ve spolupráci s Jihomoravským krajem pracuje mj. na projektu rekonstrukce průtahu (hlavní silnice) a dešťové kanalizace - problém je totiž vtom, že průtah Oblekovicemi nevlastní město, ale Jihomoravský kraj. A jedině ten může tuto silnici opravit. Město pak zafinancuje vybudování chodníku a veřejného osvětlení (tak, jak jsme například ve spolupráci s krajem opravili průtah obcí Hradiště, spadající pod Znojmo).

Práce komise a podněty řešené na městě
Rád bych zdůraznil tu skutečnost, že Oblekovice disponují vlastní komisí, kam mají občané Oblekovic možnost podávat své návrhy na zlepšení, připomínky apod. Její předsedkyní je již od prosince 2010 paní Bohumila Beranová. V drtivé většině se snažíme podnětům jdoucích z komise vyhovět - pokud tedy nejde například o požadavek na rekonstrukci průtahu a s tím souvisejícím vybudováním chodníků a osvětlení neboť to - jak jsem vysvětlil výše - můžeme dělat pouze ve spolupráci s krajem. Ale i na tom pracujeme teď my jako město intenzivněji, neboť paní Beranová, která byla v letech 2012 - 2016 ve vysoké pozici radní Jihomoravského kraje, bohužel nedokázala využít své pozice k tomu, aby se průtah Oblekovic rekonstruoval už dříve. Ještě malé doplnění k dalším podnětům z komise: pokud se podívám zpět do let 2015 a 2016, tak vidím, že v roce 2015 jsme od komise neobdrželi žádné podněty a vloni tři:
k funkčnosti rozhlasu, k autobusové zastávce a k odpadkovým košům. A všechny jsme vyřešili. Pokud tedy máte další návrhy a podněty, pak není nic jednoduššího, než je přednést paní předsedkyni.

Občanská vybavenost
Ačkoliv mohu chápat Vaše obavy a možné znepokojení, prosím vezměte v potaz, že snahy o osamostatnění s sebou nenesou jen růžovou vizi toho, že všechno může být lepší, ale že obce musí řešit spoustu základních potřeb svých obyvatel: jmenujme například dostupnost mateřských a základních škol (na katastrálním území Oblekovic není ani jedna), dostupnost městské autobusové dopravy (v současné době řešeno jednoduše a pohodlně díky Znojmu) nebo možnost umístění občanů do domovů pro seniory (Oblekovice nemají ani jeden). Jsou tu i další náklady, které možná nejsou vidět, ale spolknou podstatnou část rozpočtu obce: odvoz komunálního a tříděného odpadu, dostupnost sběrných dvorů, náklady na úklid obce - v zimě i v létě, na veřeiné osvětlení nebo na činnost obce (vedení obce, správa obce - účetní, projednání přestupků a další agendy atp.),

Možnost oddělení obce - zákonná úprava
Teoreticky jsem tímto bodem mohl začít, neboť je v diskusi o oddělení Oblekovic od města Znojma naprosto zásadní, ale já tímto bodem budu končit. Naším cílem totiž není dokázat, že určité věci reálně nejdou, ale rádi bychom Vás přesvědčili o tom, že být součástí Znojma je Vaší výhodou, nikoliv nevýhodou. Oddělení městské části oblekovic a její osamostatnění totiž není ze zákona možné: Oblekovice by totiž nesplňovaly jednu z nutných podmínek, kterou je zachování nepřerušeného katastru Znojma (ke Znojmu totiž patří i Načeratice a Derflice, obce až za Oblekovicemi).

Vážení občané, ve stručnosti jsem se pokusil uvést všechny důležité a relevantní informace. Věřím, že jsem tímto zmírnil Vaše obavy a podezření, že vedení města Znojma nejeví zájem o své obyvatele v Oblekovicích. Není tomu totiž tak.


S pozdravem
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Reklamy nejsou výbírány nikým z občanů Oblekovic. Tento web je díky reklamám zadarmo.