Veřejná schůze občanů Oblekovic ze dne 19.1.2017

21. ledna 2017 v 17:00 |  Oznámení
Dne 19.1.2017 od 18 hod. se v kulturním domě v Oblekovicích konala schůze občanů ve věci "Nespokojenost občanů se stavem Oblekovic - co dál?"

Hned v úvodu byly naznačeny dvě možné cesty:
1. Více apelovat na město Znojmo při plnění cílů (tato varianta již neúspěšně dlouhodobě odzkoušena)
2. Vydat se vlastní cestou osamostatnění Oblekovic


Průběh schůze:

1. Zahájení
Na zahájení byl uveden důvod svolání občanů Oblekovic, kterým je dlouhodobá nespokojenost s přístupem městského úřadu k plnění požadavků občanů i komise Oblekovic. Byla představena komise a její složení.
Komise: p. Beranová Bohumila, Bc. Profota Zbyněk, p. Pelikán Zdeněk. p. Erat. Zastupitelé města Znojma ve složení: Ing. Ludvík Hekrle, Jan Grois, MBA, Ing. Jakub Malačka.
Dle prezenční listiny se setkání zúčastnilo cca. 140 občanů. Schůzi předcházel roznos pozvánek do každého domu v Oblekovicích . Oblekovice mají cca. 1240 obyvatel.
Komise rady města zřizuje rada města jako své iniciativní a poradní orgány. Komise předkládají svá stanoviska a náměty radě města.Komise pro Oblekovice po dvouleté snaze o dosažení svých poměrně skromných cílů došla k názoru, že jakékoliv požadavky narážejí na dlouhodobou nevůli, nezájem až aroganci ze strany úředníků města Znojma do této příměstské části jakýmkoliv způsobem investovat, komunikovat s ní, či zjistit skutečné potřeby občanů Oblekovic. Byla sdělena neprůchodnost jakéhokoliv významnějšího požadavku.

2. Vystoupení zastupitelů města Znojma
Zastupitelé byli překvapeni tématem schůze. Dle jejich názoru neměli čas na zjištění základních ekonomických ukazatelů pro Oblekovice, které by mohli občanům předložit. Z jejich strany tedy nezazněla informace o tom, kolik za poslední roky bylo do Oblekovic investováno. Informace o investicích byla občanům sdělena tedy komisí Oblekovic:
V roce 2016 - žádná položka
V roce 2015 položka projektová dokumentace inženýrské sítě soubor Oblekovice 250 tis. Kč
V roce 2014 - žádná položka
V roce 2013 položka chodník Oblekovice včetně veř. osvětlení 2 500 tis Kč.
V roce 2012 - žádná položka
V roce 2011 - restaurování kapličky Oblekovice 189 tis. Kč.
V roce 2010 - žádná položka.

Zastupitelé argumentovali tím, že komise příměstské části Oblekovice podává na město Znojmo málo požadavků. Zároveň informovali o tom, že jakákoliv investice, např. vozovka, nemůže být vybudována dříve, než proběhnou všechna úřední jednání, což pochopitelně trvá. Pokud jsou tedy občané Oblekovic nespokojeni, mohou se snažit situaci zlepšit.
Po zjištění tématu schůze informovali však velmi detailně občany o podmínkách, které je potřeba splnit v případě snahy o odtržení Oblekovic. Byly naznačeny důvody proč by se Oblekovice neměly vydat cestou k osamostatnění. Neopomněli informovat o dluhu Města Znojma, který by se mohl při osamostatňování přenést na nově vznikající obec. Tuto sdělenou informaci uvedl člen komise pro Oblekovice na pravou míru tím, že dle citace zákona se případný dluh převádí podle území, na kterém se zadlužená nemovitost nachází. Protože se však do Oblekovic neinvestovalo na dluh, žádné významné závazky by se na Oblekovice nepřevedly.

3. Vystoupení nespokojených občanů
Velké poděkování patří všem odvážným občanům, kteří i když nejsou rodilými řečníky, vystoupili se svými názory. Z jejich vystoupení byla znát především dlouhodobá nespokojenost, zklamání, mnohdy stud za to jak Oblekovice vypadají. Občané nechápou, proč také Oblekovice nejsou zahrnuty do rozvoje, když dle jejich názoru nemalou finanční měrou přispívají do Města Znojma. Byly sděleny dokonce informace, že probíhá prodej významných pozemků části Oblekovic. Tyto finanční prostředky v Oblekovicích samozřejmě nikdo z oblekovických nevidí.

Témata se týkala především:
Nespokojeností se stavem vozovky a chodníků
Nespokojenosti s celkovým vzhledem (např.kulturní dům, zeleň, sběrné nádoby atd.)
Nelogičnost přejmenování části Oblekovic na ulici Dukelských bojovníků
Ulice v Oblekovicích nemají jména
Neosvětlení obydlených částí Oblekovic, z toho plynoucí rozvoj trestné činnosti
Zbytečné plýtvání na projektové dokumentace, které se pak nerealizovaly
Informace o prosincovém setkání s bývalým starostou obce Dobšice a o průběhu při osamostatňování v Dobšicích (mimo jiné předjímal, že město Znojmo bude výrazně varovat před osamostatňováním).
Srovnání s okolními obcemi, které se již dávno osamostatnily
Neexistence společenských akcí v Oblekovicích, tak jak to bylo např. v historii
Téma obchvatu přes Oblekovice
Zazněly připomínky občanů, že by byli pro osamostatnění, avšak chtějí znát detailně a předem finanční rozpočty
Schůze se zúčastnili i občané, kteří nesouhlasí s osamostatněním.
Na dotaz, kdo z přítomných občanů není pro osamostatnění, se přihlásilo asi 15 přítomných.

Na závěr zaznělo, že skupina občanů, která schůzi svolala, ráda uvítá další aktivní občany, kteří mají zájem podílet se na zlepšení situace. Zájemci se mohou přihlásit na stránkách www.oblekovice.cz

Ukončení schůze proběhlo kolem 20 hodiny.

Věříme, že dojde k dalšímu společnému setkání. Zda budeme o kus dále, záleží na skutečném zájmu občanů Oblekovic.
Děkujeme za Vaše názory a za Vaši účast.

.
 

8 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Karel Karel | 22. ledna 2017 v 16:00 | Reagovat

Oblekovice jsou plné kasin atd.Zjištoval někdo kolik peněz jde z nich do města?To budou jistě nemalé částky!

2 oldboy.p oldboy.p | E-mail | 23. ledna 2017 v 14:27 | Reagovat

Dobrý den. Již ve středověku za krále klacka věděli panovníci a jejich pomocníci, že musí občas hodit nějaký ten zlaťák mezi poddané. Že musí něco slíbit, něco splnit aby v podhradí byly lidé spokojení a aspoň si myslely že o ně má někdo zájem. Jestliže nebyly lidé spokojení, tak nebylo spokojené ani království.
Uvědomme si, že my jsme už mnoho let pro město taková dojná kráva, no kráva, spíš kravička. Vlastně vzhledem k naší poloze, počtu obyvatel, firem a rozloze našeho katastru jsme docela pěkná kravka :-) Jenže to mlíčko z té naší kravky nám náš hospodář všechno bere a nenechá nám skoro ani kapičku. Kdyby nám dal občas napít, to by byla jiná pohádka. Vlk by se nažral a koza zůstala celá. A byly by spokojeni všichni a my mohli dál v klidu využívat bezstarostně to že se o nás někdo stará. To že se nemusíme starat sami o sebe.
Ovšem u nás je situace zcela jiná. Všichni ji známe a vidíme.
Ovšem komu to vyhovuje, to je věc každého z nás.
Můžeme se ale jít všichni projít do Přímětic na krásný nový chodník v romantickém svitu veřejného osvětlení. Protože to vše je i z našich peněz, sice chodník, silnici a osvětlení již měli ale přejme jim to.
Osamostatnění není krok do neznáma, není to neobjevený let na jinou planetu. Je to složité ale realizovatelné a jsem přesvědčen že na konci té dlouhé cesty by jsme byli všichni spokojeni.
To je můj názor.

oldboy

3 Eva Eva | 23. ledna 2017 v 20:08 | Reagovat

Dobrý den,
chtěla bych upozornit na podstatné věci, o které by občané přišli, případně by je platila obec při odtržení se od okresního města. Nic z toho na schůzi nezaznělo a to bylo hodně špatně !

   -  zajištění dosavadní dostupnosti MHD  ( ne 1x za hodinu, jak to mají vámi propagované Dobšice a Nový Šaldorf )
      s tím souvisí zajištění bezplatného cestování pro seniory, které už je mnoho let

   -  jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost v obci -  MP, Policie  ČR  

   -  obec bude povinna platit za děti dojíždějící do znojemských škol a školek. Pochopitelně tato  zařízení v obci by nákladově byla hodně nerentabilní
      škola  1. - 4.  ročník, která tady byla před 30 lety by dneska nesplňovala žádné z podmínek

   -  v takto samostané obci klesnou občanům ceny nemovitostí

   -  při odvozu odpadu na sběrný dvůr budou občané platit poplatek

   -  nulová možnost umístění našich starších spoluobčanů do znojemských pečovatelských domů a domovů důchodců, kde žijí a jsou zde zvyklí. Převaha
      starších občanů je zde značná

   -  hřiště  využití? V obci, kde téměř každý vlastní rodinný domek se zahradou, je absence hřiště naprosto nepodstatný argument. Školní děti mají spoustu kroužků ve škole, fotbalové hřiště u hlavní silnice funguje naprosto skvěle i pro malé děti, pominu to, že dnešní
      děti sedí velkou měrou u PC, mobilů bohužel.  Takže hřiště by možná sloužilo maminkám s kočárky, kouření mezi dětmi .....

Tyhle věci měli občané vědět jako první a ne jenom vidina peněz  a co se bude pořizovat. Obec neobdrží o nic víc a onic míň, než jí bude náležet. Z těchto peněz se nebude jenom  "budovat", ale také platit školy, školky, odvoz odpadů, bezpečnost atd ........

4 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 24. ledna 2017 v 17:56 | Reagovat

[3]:
Děkujeme za dotazy. Je dobře, že se na takové otázky ptáte. Před schůzí jsme se jimi předběžně zabývali a už víme, že jsou řešitelné. Detailněji je bude řešit a propočítávat až skupina občanů, která se teprve utváří. Cílem schůze nebylo přesvědčit občany, nýbrž zjistit, jestli jim současný stav vyhovuje. Po schůzi je zřejmé, že obyvatelé Oblekovic jsou dlouhodobě nespokojeni. Začínají se ozývat první aktivní spoluobčané, kteří se chtějí přidat a zapojit se při řešení současného neuspokojivého stavu.
Pokud byste nám chtěla i Vy pomoci zlepšit stav v Oblekovicích, můžete se k nám přidat.
Zbyněk Profota

5 oldboy.p oldboy.p | E-mail | 24. ledna 2017 v 18:36 | Reagovat

Dobrý večer všem.
Je dobře že někdo reaguje, to především.
Rád přidám opět svůj názor a i odpovědi.
Bohužel jsem časově velmi vytížen, takže to bude na vícekrát.
Nejprve ke schůzi. Uvědomme si že skoro po 35 letech proběhla taková akce na kterou přišlo tolik spoluobčanů! Nikdo to nepamatuje a každý který tady něco pamatuje, uznal že nikdy neproběhla  pozvání a komunikace tak jak proběhla.
Tím chci poděkovat všem aktivním že byly tak aktivní :-) :-)

6 oldboy.p oldboy.p | E-mail | 24. ledna 2017 v 18:43 | Reagovat

Další připomínka.
Spoluprácujicí a aktivní občané byly připraveni na odpovědi. Jen při této premiéře a zmatku,  nebylo tak jednoduché vše správně zorganizovat a logistiky připravit
Rád odpovím na všechny aktuální otázky ale jelikož jsem se důsledně připravil jen na několik, tak bych rád aby na ty ostatní odpověděli ti co se ně připravovali a budou tuto problematiku mít daleko více zmáklou.

7 oldboy.p oldboy.p | 24. ledna 2017 v 19:13 | Reagovat

Hřiště
Čistě můj názor!!
Já osobně hřiště vůbec nepotřebuji.
Jak jste správně řekla, máme zahrady atd. My máme také zahradu, naše děti na ni mají houpačku, domeček a další. Jsou tím pádem za barákem na zahradě a my o nich máme přehled.
Ale pozor, ne všichni mají zahrady a ostatní.
A myslím si že takové pěkné UDRŽOVANÉ hřiště, kde je nějaká ta houpačka, prolézačka, skluzavka a pískoviště, není vůbec špatná myšlenka a jsem přesvědčen že se najde spousta maminek, babiček a prostě spoluobčanů, kteří by tuto věc ocenili.
A hned tuto myšlenku odsoudit, tím že by vše sloužilo jen k posedávání a kouření je hloupost!
Ještě je mezi námi spousta lidí kteří se rádi sejdou, a podrbou, třeba u hřiště na lavičce při hlídání vnoučat a dětí.
Třeba moje tchyně a tchán, jezdí z našimi dětmi na hřiště do Chvalovic.
Kdyby bylo pěkné a znovu opakuji UDRŽOVANÉ hřiště v naší obci tak nikam nejedou a mohou klábosit v obci kde se narodili.
Denně a věřte že opravdu denně se pohybuji po okrese a vidím a vnímám. Všude mají lidi zahrady atd. A i přesto se nová hřiště buduji a lidé se na nich shromažďují, smějí se, báby drbou, maminky čumí do mobilu třeba si i zapálí cigaretu ale hlavně, hlavně se děti baví a lidé se združují!!
To je můj názor. Děkuji

8 oldboy.p oldboy.p | E-mail | 24. ledna 2017 v 20:33 | Reagovat

Další věc a to odpady a sběrný dvůr.

Touto otázkou jsem se zabýval velice pečlivě!!
Dokonce jsem měl schůzku s panem Esterkou, což je jednatel společnosti ASA neboli Fcc
Už na logu společnosti(tím jak vypadá)  je pro každého zřejmé kam tato společnost směřuje a co je do budoucna jejich cílem.
Ale o tom až později.

Sběrný dvůr? Zadarmo? Nic není zadarmo! A jsme zase u těch peněz, jak se říká peníze až na prvním místě :-)
Sběrný dvůr platí občanům obec, město chceteli hospodář :-)
Je milná domněnka, jak si mnoho lidí myslí, že společnost Fcc neboli ASA,patří nějak pod Znojmo nebo Dobšice a tím pádem a díky tomu někdo platí či neplatí sběrný dvůr. Každá obec v blízkosti, opakuji v blízkosti, této společnosti má možnost zaplatit občanům sběrný dvůr či nikoliv. Ony si vlastně můžou tuto službu zaplatit i obce vzdálenější ale to se jim nevyplatí. Těmto obcím se vyplatí, postavit čtyřikrát do roka velký kontejner na náves a lidé mohou nosit a nosit. My v blízkosti máme velkou výhodou. Za  každého občana platí obec, město nebo chceteli vzorný hospodář cca 0.92 haléře za osobu a měsíc. Takže kačka za kus. Což není žádná darda a když obec má o své občany zájem a občani o tuto službu, tak není problém, si myslím ji zaplatit.

Jelikož jdu za pár hodin do práce, tak pokračování na téma odpady dokončím zítra.
A do té doby si můžeme všichni najít jízdní řády, což je otázka jedné minuty a zítra se pobavíme o tom jak v Dobšicích jezdí autobusy jednou za hodinu.
Děkuji a přeji hezký zbytek večera
oldboy

9 oldboy.p oldboy.p | 26. ledna 2017 v 14:19 | Reagovat

Dobrý den
Ještě dovolte zpět k odpadům. Co se týče směsného odpadu tak toto je ošetřeno zákonem. Ale zjednodušeně. Každá obec či město si v rámci zákona může tuto službu nastavit sama. Třeba ve Znojmě platíme 400 Kč za osobu a rok. Přitom opravdová cena je jednou taková 800 Kč. Ta se vypočítává podle hmotnosti, částka za tunu. Takže nám město půlku dotuje. Jednoduše spočítáme jaký je to balík.   Co myslíte, je to správně? Je to pro město ekonomické a ekologické?
Každopádně je to pro nás pro všechny pohodlné a levné. Platíme málo takže nemáme potřebu třídit. FCC se ale snaží protlačit jinou cestu. Třídit a zaplatit méně. Jsou obce kde to tak bezvadně funguje. Za vytříděný odpad ještě dostanou peníze a těmi mohou dotovat odvoz směsného odpadu.
Ale možností je mnoho, někde neplatí důchodci a malé děti. Děti do patnácti let jen půlku.
Jinde dokonce zavádějí jednotlivé vážení, každý zaplatí jen to co vyprodukuje. Třeba neplatí dokonce nic ale platí vyšší daň z nemovitosti kterou si můžete obec v rámci koeficientu daného zákonem zvýšit ale i snížit.
Každopádně evropský trend je třídit a třídit, takže si myslím že nás to stejně čeká a nemine. Ale to je za mě správné.
Nemůžeme nechat generacím které přijdou po nás zem plnou skládek.

Trochu jsem to zkrátil, protože nevím jestli to vůbec někdo zajímá.

oldboy.p

10 Eda Eda | 26. ledna 2017 v 18:23 | Reagovat

Z automatu se platilo necelých 80kč denně a to za každý automat,tyto peníze jdou městu a je jedno jestli se automat hraje,nebo ne.Oblekovice mají něco kolem 120 hracích automatů,což denně dělá nějakych 9600kč.Ročně šlo městu z Oblekovic kolem 3,5 milionu jen z hracích automatu!

11 oldboy.p oldboy.p | 26. ledna 2017 v 19:07 | Reagovat

Dobrý večer, takže za deset let do nás město neinvestovalo ani to co z výherních automatů, POUZE Z VYHERNÍCH AUTOMATŮ,vyinkasovalo za poho pouhý rok!?

Oldboy. P

12 Ivana Ivana | E-mail | 26. ledna 2017 v 21:08 | Reagovat

Prosím může mi někdo odpovědět? Při komunikaci s místními občany slýchávám proč se Oblekovice neosamostnily již před 20 lety? Teď už to nemá cenu. Nechápu. Proč by to teď nemělo mít cenu? Děkuji za případnou odpověď.

13 Eda Eda | 26. ledna 2017 v 21:22 | Reagovat

Nevím kolik let se takhle platilo,ale poslední 3 roky určitě,ted už je to nastavené od Noveho roku jinak,chce to nekoho ochotneho co to pořádně zjistí,do toho započítejte ještě nevěstince,firmy jako Jisk,traktorka a další,ti také platí městu

14 Náplavka Náplavka | 28. ledna 2017 v 23:23 | Reagovat

Vážení spoluobčané, také nejsem spokojený se stavem silnice v Oblekovicích. Když prší, nemůžeme se dostat domů, kolik máme před domem vody, ale to neznamená, že po osamostatnění se něco změní, protože silnice v Bohumilicích patří kraji.

Trošku Vám tady budu oponovat. Zapomnělo se na vybudování zastávky Bohumilice 2 a na silnici s příslušenstvím na tzv. ulici K Náhonu (mimochodem 4 800 000 Kč, z případného rozpočtu Oblekovic neproveditelné)

Zajímalo by mě jako rodiče, jak se postarají Oblekovice o naše děti, zda-li budou platit městu, aby děti chodili do znojemských škol a školek, či zřídí instituce zde (mimochodem také neproveditelné, budovy nejsou, a když jo, tak finance na opravu by se asi nenašly)

Dále budu reagovat na to, jak do nás město neinvestuje. Budu čerpat z rozpočtu námi nejbližších samostatných obcí, takže si nebudu vymýšlet nějaká čísla. Budou to obce Dobšice a Nový Šaldorf – Sedlešovice. Tyto věci nejsou na první pohled vidět, ale i tak do nás ročně město investuje několik miliónů.
1)    MHD, schválně jsem si stáhl všechny spoje, ale luxus jako v Oblekovicích okolní obce nemají, každý si může vyzkoušet. Aby byla alespoň obslužnost jako v Dobšicích, tak musí obec dotovat dopravce a vynaložit dle rozpočtu obce Dobšice 900 000 Kč
2)    Svoz odpadu – Sedlešovice z rozpočtu platí za svoz odpadu 1 200 000 Kč a to mají svoz komunálního odpadu jednou za 14 dní, jednou měsíčně plasty a ostatní. Nechtěl bych mít v létě popelnici 14 dní v průjezdu či dvoře. Ano, všechno by šlo zaplatit. Dobšice ze svého rozpočtu platí za komunální odpad 2 500 000 Kč. A to i tak platí občané poplatky za popelnice. Kolik by platila stará babička za poplatky po osamostatnění? Asi nebude ráda, když bude platit jednou tolik.
3)    Veřejné osvětlení. I zde si může myslet, že do nás město neinvestuje. Dobšice rozpočet na veřejné osvětlení 800 000 Kč. Sedlešovice z rozpočtu zaplatí 700 000 Kč.
4)    Naše děti. Obec Dobšice má ZŠ i MŠ, v rozpočtu na 2017 mají výdaje 3 350 000 Kč. Sedlešovice mají výdaje na malou MŠ rok 2015 2 800 000 Kč, rok 2016 1 000 000 Kč.
5)    Další výdaje z rozpočtů obci – Zastupitelstvo – každá obec, jak Dobšice i Sedlešovice dává z rozpočtu 1 200 000 Kč na zastupitelstvo (nebo to budete dělat zadarmo a vybudujeme místo toho chodníky?). Budovy a chod úřadu dalších několik miliónu, údržba zeleně zase několik milionů. Nechci tady psát celý rozpočet, volně ke stažení na internetu, každý se může podívat.
6)    Co důchodci v obci, kam je dáte, když chtějí do domova důchodců?
7)    Psali jste, že chcete zvýšit bezpečnost obce. Jak? Tím, že přijdeme o Městskou policii? Nyní v Oblekovicích přes den dělá pochůzku strážník okrskář a na nočních kontroluje Oblekovice hlídka. Dle zjištěných informací bude nově bezpečnostní kamera na budově Casina, takže uvidí na část obce. O to vše bychom přišli. Zkoušeli jste někdy volat na linku 158, kde se ozve automat? Po chvíli telefon zvedne někdo v Brně, který ani neví, že nějaké Oblekovice existují? Každý si může odpovědět sám. Proč při schůzce neřekli starostové, jaké mají problémy s bezpečností v obci, PČR nejezdí, nehlídkují, odchyty zvířat nedělají. Proč Vám neřekli starostové, že by chtěli Městskou policii, aby k nim jezdila ze Znojma, ale většinou na to nemají? Na zřízení svoji už ani nemluvím. Jediná obec Chvalovice, které jdou enormní peníze z Hatí a má rozpočet 150 miliónu si kvůli bezpečnosti platí jednu nejmenovanou security firmu ze Znojma.
Jak zajistíte, aby vám po obci neběhali podomní prodejci? Těch otázek a dalších otázek na téma bezpečnosti bych Vám zde mohl vyjmenovat nespočet.

Takže, když si vypočítám, kolik je zde obyvatel, budu-li počítat průměr na obyvatele co mají Sedlešovice či Dobšice, odečtu si položky, které mají v rozpočtu, viz některé výše, tak co mě z toho plyne?
Že budeme samostatní, fajn. Ale po odečtení všech nutných výdajů na provoz obce (které mimochodem někteří nevidí a říkají, že do nás město neinvestuje) budeme zase tam, kde jsme a stejně investovat nebude z čeho.
A daně se platí dle sídla firmy u právnických osob a podle místa trvalého bydliště u fyzických osob. Neznamená tedy, že když tady je nějaká firma, že bude přispívat zrovna do rozpočtu Oblekovic.

Takže kdo se bude mít líp a co chcete vybudovat? (Spekulace o skupování pozemků vynecháme).
A není vhodné se srovnávat s obcemi, které jsou 20 let samostatnými a budovali si krůček po krůčku přes dvacet let. Ještě se hodí říci, že některé obce nemají ani na veřejné osvětlení. A zadlužených obcí v ČR, kde ani nikdo nechce dělat starostu je taky dost.

Ještě na závěr, bohužel jsem na schůzi nemohl být, což mě mrzí, snad to vyjde příště. Vyčetl jsem, že 15 lidí bylo proti, tím vyznělo, že bylo cca 120 lidí pro, ale z mých informací jsem zjistil, že se pro nepřihlásil nikdo…

K osamostatnění ohledně dotazu, že se měly Oblekovice osamostatnit před 20-ti lety. Mimochodem Oblekovice byly samostatné do 1.1.1986, pak až byly Oblekovice sloučeny s městem, takže to asi ani tehdy nebylo s tou samostatností žádné vítezství.  O tom by Vám určitě řekli starší, já jsem „náplavka“.

Osamostatnit se chtěli v minulosti i Načeratice, spočítali si, že by na nic neměli. O to stejné se pokusily Přímětice, ty mají daleko větší zahuštění obyvatel na km2 a také si vypočítali, že je to nerentabilní.

Nebylo by lepší, aby komise pro část Oblekovice intenzivněji fungovala? Dle města nemají žádné připomínky. Co jste například žádali po městě? Zkoušeli jste dávat podněty oficiální cestou přes podatelnu, aby Vám odpověděli? Kolikrát byla schůze za účelem zjistit, jaké mají obyvatelé v obci problémy a připomínky?

Omlouvám se, že je text dlouhý, snažil jsem se ho zkrátit a doufám, že nebude špatně pochopen, je to jen jeden z dalších názorů občana Oblekovic.

15 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 29. ledna 2017 v 15:43 | Reagovat

[14]:
Dobrý den,

děkuji, že jste vyjádřil svůj názor. Dovolím si ve zkratce reagovat.

V první řadě, a to je velmi důležité si uvědomit, rozpočet obce je tvořen především ze svěřené a sdílené daně. Velmi zjednodušeně řečeno, na každého občana dostane obecní úřad finanční částku, ze které pak za občana platí jeho výdaje. Z těch peněz se pak platí všechny výhody, jako je MHD, údržba chodníků a další. Není žádný dobročinný fond, který by občané Znojma měli zadarmo. Utrácí se to, co občané dostanou od státu. Ať už jsou součástí Znojma nebo Horné Dolné. Jak si peníze přerozdělí je na nich (na zvolených zástupcích - zastupitelstvech).

Silnice v Bohumilicích patří kraji. Kraj ji chtěl zrekonstruovat a převést na město. Město v roce 2015 nestihlo dodat projektovou dokumentaci, což odráží přístup a zájem města. Osobně jsem v této věci jednal s projektantem osloveným městem.

Nevím, jaké podklady máte pro tvrzení, že vybudování zastávky a ulice K náhonu by bylo z rozpočtu Oblekovic neproveditelné. Z Vašeho vyjádření vyplývá, že nám tyto a další výhody dotují jiné městské části, protože Oblekovice by na to neměly, zatímco jiné městské části Znojma mají asi na rozdávání a tak dvakrát Oblekovicím něco pustily. Nemám žádné finanční podklady pro ani proti Vašemu tvrzení. Jak jsem již uváděl, na schůzi jsme nešli s vidinou odtržení, ale zjištění, jestli se touto myšlenkou máme seriózně zaobírat. 15 občanů bylo kategoricky proti, aniž by znali přesná čísla, ostatní nebyli proti, ale neznali přesná čísla.

"Zajímalo by mě jako rodiče, jak se postarají Oblekovice o naše děti, zda-li budou platit městu za školu."

Znojemské školy nyní učí oblekovické děti zadarmo? Ne, za oblekovické děti dostává městský rozpočet finance od státu a pak platí znojemské školy. V případě odtržení Oblekovic, by finance za oblekovické děti dostával rozpočet Oblekovic od státu, a následně by platil znojemským školám.

"1)    MHD, schválně jsem si stáhl všechny spoje, ale luxus jako v Oblekovicích okolní obce nemají, každý si může vyzkoušet. Aby byla alespoň obslužnost jako v Dobšicích, tak musí obec dotovat dopravce a vynaložit dle rozpočtu obce Dobšice 900 000 Kč."

Kdo nám linku dlouhou 1,5km po Oblekovicích tedy dotuje, když by Oblekovice na ni neměly? Zřejmě město nebo-li finance občanů z jiné městské části. Je to spravedlivé? Nebo můžeme říct, že si užíváme luxusu časté MHD na úkor neupravených chodníků nebo chybějícího osvětlení v ulicích. Odněkud město ty peníze na MHD z našeho rozpočtu vzít muselo.

"2)    Svoz odpadu"

Co uděláte, když se Znojmo příští rok rozhodne odvážet odpad jednou za 14 dní?
Z čeho usuzujete, že odvoz oblekovické popelnice je pod Znojmem levnější, než bez Znojma? Snad se shodneme na tom, že firma odvážející odpad účtuje za stejnou popelnici stejně Znojmu i Oblekovicím (a to máme ověřeno). Jak to, že by stará babička najednou platila dvojnásobek? Ano, městský úřad ubere z jedné hromádky peněz a zaplatí popelnice za své občany. Proč bychom to nemohli udělat stejně? Nebo máte pocit, že popelnice občanům platí někdo jiný z nějakého jiného bezedného rozpočtu? Odněkud město ty peníze na uhrazení popelnic z našeho rozpočtu vzít muselo.

"3)    Veřejné osvětlení. I zde si může myslet, že do nás město neinvestuje. Dobšice rozpočet na veřejné osvětlení 800 000 Kč. Sedlešovice z rozpočtu zaplatí 700 000 Kč."

Ano, z peněz, které město dostává na občany oblekovic, hradí i provoz osvětlení v katastru Oblekovic.

"4)    Naše děti. Obec Dobšice má ZŠ i MŠ, v rozpočtu na 2017 mají výdaje 3 350 000 Kč. Sedlešovice mají výdaje na malou MŠ rok 2015 2 800 000 Kč, rok 2016 1 000 000 Kč. "

Znojmo má na 35tis. obyvatel pro rok 2017 výdaje na školy 62 724 000 Kč. Měli bychom hlavně zjistit, kolik peněz nyní stojí školní docházka oblekovických dětí do znojemských škol a kolik na to dostává znojemský úřad do rozpočtu ze svěřených a sdílených daní od státu na oblekovické děti.

"5)    Další výdaje z rozpočtů obci – Zastupitelstvo"

Ve schváleném rozpočtu města Znojma na rok 2017 je na "Zastupitelstvo" uvedeno 210 milionů. Čili zhruba 200 krát více, než v Dobšicích a Sedlešovicích. Jestliže Znojmo má 35tis. obyvatel, pak každý občan Oblekovic zaplatí ze svého "přídělu" 6000Kč za rok 2017 za to, že na městském úřadě za něj rozhodují a úřadují.

"6)    Co důchodci v obci, kam je dáte, když chtějí do domova důchodců? "

Ve Znojmě na 35tis. obyvatel připadá v "domově důchodců" celkem 183 lůžek. Bavíme se tedy o cca 5 místech pro oblekovické důchodce. Nebo zabereme místa důchodcům z jiných městských částí? Co třeba dohodnout se sousedními obcemi o rozšíření jejich pečovatelských zařízení?

"7)    Psali jste, že chcete zvýšit bezpečnost obce. Zkoušeli jste někdy volat na linku 158, kde se ozve automat?"

Ano, osobně. Přijeli ve stejném čase jako Městská policie a měli více pravomocí k vyřešení problému.

Mohl bych polemizovat s dalšími názory, pokud máte zájem.

Neberte to prosím tak, že můj názor je správný a Váš špatný. Rád se nechám přesvědčit reálnými čísly.

Zbyněk Profota

16 Eva Eva | 29. ledna 2017 v 23:33 | Reagovat

Dobrý večer, naprosto souhlasím s Náplavkou. Tady ani žádná čísla nejsou potřeba, je to absolutně krok zpátky. Holt se musí někdo více starat a na MÚ nejít jednou, ale třeba dvakrát, nebo třikrát, tak jako je to všude.
"15"  lidí bylo proti odtržení, ale pořád je tady 800 lidí, jejichž vyjádření neznáme.
Určitě se ještě ozvu na reakce na můj první příspěvek.

17 oldboy.p oldboy.p | 30. ledna 2017 v 14:07 | Reagovat

Dobrý den.
Pěkně se nám to rozjíždí a to je správně. Protože základem demokracie je diskuze a respektování se i když jsou naše názory rozdílné :-)

Naprosto souhlasím s příspěvkem pana Profoty a myslím si že vše výborně vysvětlil.
Nechápu jak můžete říct že žádná čísla nejsou potřeba?
Že by to byl krok zpátky?
Kam udělat krok zpátky, když jsme neudělali žádný kloudný krok dopředu!
Ale to záleží na prioritách každého z nás a také na části obce kde bydlíme.
Čísla jsou potřeba a i když je to složité, tak vlastně jednoduché.
Obec zaplatila, obec dostala a obec vybrala.
Že obec zaplatí milión za odpad znamená že obec vybere milión za odpad. Zaplatí částku za osvětlení stejně jako město ji zaplatí.
Nesrovnávejme naší obec a obec Chvalovice, to je jiná dimenze ale stejně tak ji nesrovnávejme s jinými,  které leží dál od města.
To že firma či kasino má sídlo v Brně či na Honolulu, neznamená že z ní nemá obec peníze. Ano nemá z daně sdílené ale má 100 % z daně svěřené, což je daň z nemovitosti. A třeba ještě z automatů. Ale nebudeme se babrat kolik za co, když čísla nejsou potřeba :-)

Městská policie jde občas vědět jak tudy krokem projede, hlavně tedy o víkendu, to není moc práce kolem botiček za špatné parkování.
Já ji dostal třikrát i když jsem měl zaplacený lísteček ale zóna byla jiná. Vždy tam byli do pěti minut ale slevu jsem kvůli lístku nedostal :-)
Nevím,  mě by asi nechyběla a neříkám to kvůli mému příspěvku do městské kasy!
Chyběla by mi státní policie o kterou by jsme nepřišli a mé zkušenosti jsou výborné.
Když u nás před barákem přepadli, okradli a pokusili se odvléct a znásilnit mladou dívku od naproti a my jako jediní ji pomohly a poskytly azyl. Tak jsem byl překvapen jak rychle tady byli! Paní operátorka v Brně mě ještě vyslýchala a chtěla vědět skoro i mé číslo bot a barvu očí :-) a dva urostlý chlapáci se mi už v komulích procházeli po baráku :-) Klobouk dolů ale mohli se vyzout :-)
Přitom záchranka, jak bylo jedním spoluobčanem na schůzi řečeno, měla problém kvůli nepojmenování ulic najít místo kde měla zasahovat.
A další věci.
Padly i dotazy jestli by se nezvýšila daň z nemovitosti. Tak ta by se naopak snížila protože koeficient podle kterého se tato daň vypočítává se odvozuje podle počtu obyvatel.
Že by klesly ceny nemovitostí. Na toto téma jsem mluvil se dvěma na sobě nezávislými realitními makléři a oba mi odpověděli stejně a to že jakmile neklesnou podstatě služby občanům tak není důvod. Nemovitost vám nikdo nepřenese o dvacet kilometrů dál a nevidí rozdíl cen nemovitostí například mezi Šaldorfem a Oblekovicemi. Ba naopak mi jeden podal příklad že prodával pěkný nový rodinný dům v Oblekovicích a jeho cenu srazilo to že v té dané ulici nebyla kloudná silnice, osvětlení atd.
A je mnoho a mnoho dalších věcí které by jsme zde mohli rozebírat.

Každopádně takový malý návrat do budoucnosti.
Myslíte si někdo, že kdyby i když slovo kdyby nerad používám, byla naše obec už dvacet let samostatná, by to zde vypadalo hůře?
Pochybuji, myslím že naopak.
Jo jo, obce které jsou již dvacet let samostatné mají náskok, jak často slyšíme a to je zároveň taková odpověď pro paní Ivanu.
Nemyslím že mají náskok dvacet let ale patnáct určitě. Protože i zde se něco málo vybudovalo. Proto ta nepřímá úměra. Ovšem za třicet let budou mít třeba už náskok dvacet let.
A to je to na co se paní Ivano ptáte.

Teď už je pozdě, to se mělo udělat dříve! Podívejte se jak už jsou dlouho osamostatnění a co mi jako teď.

Jenže uvědomme si, že později bude ještě víc pozdě! Ale za mě, nikdy není pozdě.  

No ještě jedna malá připomínka.
Více chodit, více tlačit na město?
Naše ulice sepsala dost petic kvůli silnici, chodníku a hlavně osvětlení, že by se jimi mohlo město zaobírat. Pokaždé odpovědi typu, pro tento a ani příští rok není ve vaší lokalitě plánovaná žádná investice a podobně.

Děkuji za trpělivost a přeji hezký den
oldboy.p

18 oldboy.p oldboy.p | 31. ledna 2017 v 20:03 | Reagovat

http://www.znoj-tyden.cz/_old/index.php?a=274

19 Franta Franta | 7. února 2017 v 19:46 | Reagovat

Vážení, měl jsem tu čest se předmětné schůze zúčastnit. Že se má jednat o odtržení Oblekovic od Znojma bylo z pozvánky zřejmé (i když dopředu nevyřčené). Očekával jsem přibližně takový průběh:

Organizační výbor se představí a podá všem ucelenou informaci týkající se samostatnosti. Všechna data jsou známá, nebo veřejně dostupná. Počet obyvatel a jeho demografické složení, stav bytového fondu, infrastruktury, nutné provozní výdaje, atd. Vypočítaný rozpočet (prozatím by stačil s přesností na půl milionu Kč), a celkovou bilanci (polepšíme si o X Korun na jednoho obyvatele).

Místo toho jsme byli svědky afektovaných výpadů pléna proti pozvaným zastupitelům města Znojma. Teď neřeším, jestli byly oprávněné (některé možná sporné, některé zmatené). Každopádně byli pozváni jako hosté. Organizační výbor se stáhl do pozadí a nechal věcem volný průběh.

Jako návštěvník jsem si odnesl dojem, že organizátoři moc neví, která bije. Emoce jsou špatný rádce a (možná) něčí funkcionářské ambice je špatná kvalifikace.

Nakonec jedna konkrétní otázka. Měli by jste ji schopni odpovědět spatra: Kolik mají Oblekovice komunikací a co stojí ročně jejich údržba a osvětlení?

Děkuji

Franta.

20 Akim 1 Akim 1 | E-mail | 9. února 2017 v 23:12 | Reagovat

pred 20 lety jim bylo 40 ted to pro nekery lidi není už zajimyvy a je jim uz moc a nema to pro ne cenu,ale my pojdme dotoho a nebojme se tak jak nekteří začít podnikat.je tady dost lidi co se vším pomužou a hnem se,kde budou oblekovice konecne samostatní a budou hospodařit a ne jak do ted nic!!

21 oldboy.p oldboy.p | 10. února 2017 v 21:32 | Reagovat

Dobrý večer
Pane Franto
V něčem máte pravdu!
Věřte ale že není vůbec jednoduché vše vymyslel a logistiky připravit tak aby to klaplo.
Každopádně si uvědomme, že vše děláme jen a pouze pro nás!
Je úplná blbost, si myslet že by jsme o něco přišli či ztratili.
Ten kdo se zajímá, tak ví a i si jednoduše zjistí že prostě nemáme co ztratit.
Sranda je to, že pár blbců,se snaží, zadarmo a pouze z přesvědčení, aby jsme se měli lépe a dalších pár neinformovabych.....ů to dokáže hatit aniž by měli o něčem přehled.
Nezlobte se za hrubost ale některé názory prostě nechápu. Jestliže máte někdo konkrétní otázky tak mě prosím prozvoňte, já vám rád zavolám nazpět a vše vysvětlím.

Děkuji 773 236 222

oldboy.p

22 Ivona Vítková Ivona Vítková | E-mail | 19. února 2017 v 17:05 | Reagovat

Dobrý den pane Franto,
Děkuji za Váš příspěvek, který nám přináší hezkou zpětnou vazbu. Vám, na rozdíl od současného vedení města, a tedy i Oblekovic, bylo z pozvánky zřejmé, o čem se má jednat. Pěkný příklad toho, co je vedení zřejmé nebo co jim chce být zřejmé, nemyslíte?
Organizační výbor tvoří nás pár dobrovolníků, obyvatel Oblekovic, kteří se snaží dělat, co mohou, máme své limity, děláme to zadarmo ve svém volném čase a žádný učený z nebe nespadl. Informace na schůzi týkající se osamostatnění nebyly ucelené, jednalo se především o sondu a zjištění, jaký je názor Oblekovičáků. Chápu, že jste obdobné informace očekával, nebyl jste sám. Rádi v našem kruhu uvítáme někoho jako Vy, kdo má jasně formulované požadavky a schopností všechna známá data vyhledat a ucelit.
Afektované výpady byly projevem svobody slova zúčastněného pléna a z mého subjektivního hlediska byly jasným a srozumitelným jazykem a signálem pro vedení města, což jsem z jejich strany bohužel neviděla. Zmatené a afektované reakce jsou nedílnou součástí reakcí „obyčejných lidí“, podívejte se denně v televizi, jak reagují občané na celorepublikové politické dění? Vedení města bylo hosty, ale to neznamená, že jako hosté nejsou zodpovědní za svou práci, za kterou jsou náležitě hodnoceni.
Organizační výbor není výbor volených profesionálů, jako je tomu u vedení města, ale na rozdíl od nich věděl, jaké investice do Oblekovic plynou. Nezlobte se na mě, ale vedení města jde na schůzi oblekovických občanů, dle jejich projevů si evidentně myslelo, že se bude jednat o Rákosníčkovi a není schopno odpovědět, alespoň v hrubých rysech, ani si to vytáhnout z PC, které má před sebou (!), co se do Oblekovic investuje? Po (podle Vás) afektovaných útocích z řad pléna, alespoň na svou obranu a k „zavření pus“? Organizační výbor neví, která má bít stoprocentně, ale snaží se, aby alespoň nějaká bila. Podle mě se vedení Znojma nesnaží ani o to. Zároveň jsem nezaregistrovala, že by zrovna organizátoři jednali emotivně a přijďte na nějakou naši schůzi, při jakémkoliv náznaku „funkcionářské ambice“ jenom v rámci schůzek se každý zříká.
Spatra dáváme dohromady rozpočty okolních samostatných obcí a spatra nám jejich vedení včetně jejich účetních říká, že podobně detailní informace rozpočtu před oddělením nevěděli, nebyli schopni zjistit, otázky plus minus půl milionu dávají dohromady během ledna toho roku na ten daný rok, ale příjmy x výdaje vždy vychází nepoměrně v kladný výsledek a „trhněte se, nemáte co ztratit!“. Každopádně, rádi v našem kruhu uvítáme někoho schopného Vašeho typu, kdo si rozdělí porcování krávy a uvidíte sám, kolik času Vám to zabere, jenom při dílčích úkolech. Další schůze je v pondělí 20.2. v 18,30 v KD.
Pro malou ilustraci, projeďte si okolní samostatné obce. Výsledek je zřejmý na první pohled.

[19]:

23 Petr Petr | 19. února 2017 v 19:31 | Reagovat

Tak se mi zdá, že někdo tady chce vytěžit z nasranosti lidí nějaké to korýtko. Za mě (4. Generace oblekovičáka) odtržení určitě ne! Souhlasím s náplavkou, pokud chcete něco měnit tak mazejte na město a nekujte pykle na nová koryta, stejně by jste se na Oblekovicích nenamazali 😀

24 Olda Olda | 19. února 2017 v 20:12 | Reagovat

Petr : stručné, výstižné a pravdivé.

A ještě něco, v několika příspěvcích jsou  HRUBÉ pravopisné chyby, opravdu se to špatně čte ! Zamyslete se nad sebou !

25 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 19. února 2017 v 20:21 | Reagovat

[23]: Váš příspěvek mě opravdu pobavil :-)
I když nevím co je smutnější. Buď nevíte, že zastupitelé v malých obcích berou v průměru 1300Kč za měsíc (mimo starosty a místostarosty) nebo nevíte, že městský úřad Oblekovickou část bere jako méněcennou a požadavky zamítá nebo se Vám jako "4. Generaci oblekovičáka" současný zdevastovaný stav líbí nebo to, že se pod svůj názor bojíte podepsat.
Pokud Vás trápí jenom ta závist "korýtek", pak můžete být v klidu.

26 oldboy.p oldboy.p | 19. února 2017 v 20:27 | Reagovat

Dobrý večer

Nezlobte se na mě ale totálně mě zvedl ze židle komentář pana Petra a jediné co mě napadlo je říct, podle sebe soudím tebe!!
Všem nejde o koryta ale co znamená slovo koryto?? Pane Petře??

Nejsou i v dnešní době všichni lidé tak omezení že jim jde jen o koryta!!
Věřte že i v této době jsou lidé kterým jde, jen a pouze o dobrou a čistou věc!!

Závist, kdyby někdo něco, víc jak já, je vlastnost která ovládá a vládne, BOHUŽEL, naši společností!!

A věřte, že většina těch aktivních spoluobčanů by si naopak dost pohoršila, kdyby šla k tomu vašemu korýtku!!

Vám to asi podle vaší reakce přijde nepochopitelné.
Ale pořád ještě existují lidé kteří dokáží a o něco se snaží i bez vidiny koryta o to, aby bylo u nás lépe!!

A to mi dává sílu věřit, že všichni lidé nejsou jako vy a nemyslí si že jde jen a pouze o koryta!!

Hezký večer oldboy.p

27 oldboy.p oldboy.p | 19. února 2017 v 20:43 | Reagovat

Pane Oldo
Lepší blbá hrubka jak blbý názor!

oldboy.p

28 Starousedlik Starousedlik | 19. února 2017 v 21:12 | Reagovat

A co takhle vyměnit členy do komise??? Nikdo o nich doposud nevěděl že pro Oblekovice něco dělají

29 Olda Olda | 19. února 2017 v 21:28 | Reagovat

Tak pane starý muži, za tou blbou hrubkou se něco skrývá, něco blbého .......

Tak to je pochopitelné, že komise to nemá na doživotí, některé členy jsme na dvou stávajících schůzích ani neviděli ! Dřív se nic nedělalo, to až v poslední době je nějak potřeba ! To se musí vzít za jiný konec a ne se hned odtrhovat.

30 Ivana Ivana | 19. února 2017 v 21:44 | Reagovat

[28]:Dobrý večer pane starousedlíku, odpověď na Váš dotaz je pod komentářem č. 22 (cca. pátá věta)mimo jiné dnes publikovaném a taktéž v zápisu z uvedené schůze z ledna. Právě komise o které nikdo dle Vašeho názoru nevěděl došla po několikaletém marném snažení o dosažení čehokoliv v Oblekovicích  k přesvědčení, že je potřeba zeptat se i ostatních oblekovických občanů jak to vnímají oni a jestli jim to takto vyhovuje. Proto se rozhodli svolat schůzi. Máte-li co nabídnout, kromě jen Vámi navrhované výměny několika dobrovolníků, kteří se začali touto situací zabývat, přijďte zítra na schůzi. V komisi může být každý kdo má zájem se přičinit.

31 Marie Marie | 19. února 2017 v 21:55 | Reagovat

Naprostý souhlas s Petrem...

32 Starousedlik Starousedlik | 19. února 2017 v 22:06 | Reagovat

Pane Oldo lepší blbá hrubka 😌než blbý názor😱

33 oldboy.p oldboy.p | 20. února 2017 v 0:36 | Reagovat

No, mě by zajímal ten druhý konec?
Jak se za něj bere?
Rád si nechám poradit od zkušenějších.
Možná jen nevíme, jak ho chytit aby to fungovalo.

Všechno nejlepší k svátku všem Oldřichům, myslím to upřímně, pro odlehčení :-)

oldboy.p

34 Olda Olda | 20. února 2017 v 0:45 | Reagovat

Dík za přání.

Když se sejde blbá hrubka a ještě blbý názor, tak je to jasný , to je tak na katastrofu !  
Zkrátka makat, v zápise je psáno, že to trvá dva roky ( nějaká snaha), to je málo.
To si myslíte, že někam přijdete, všichni všeho nechají a půjdou dělat cokoliv do Oblekovic ?!

35 Ivona Vítková Ivona Vítková | E-mail | 20. února 2017 v 8:32 | Reagovat

Dobrý večer,

zaráží mě, kolik lidí má čas a chuť jen nadávat.

Můžete být v případě "koryt" konkrétnější? Scházím se s dobrovolníky nebo chcete-li s organizačním výborem už nějakou dobu, a koryta mi jaksi unikla, můžete mi to prosím objasnit? O jakých pozicích, v jakém časovém intervalu a jakých odměnách se bavíte? Rádi s Vámi o tom podiskutujeme případně na dnešní schůzi, všichni jste srdečně zváni.  

Věc druhá, vy všichni, co tu argumentujete tím, že komise nic nedělá, a že je potřeba jít na město a více tam apelovat, kolikrát jste tam byli a s jakým výsledkem? Ti, co došli k závěru, že osamostatnění je nejlepší východisko, mají s jejich jednáním bohaté zkušenosti, ostatně to zaznělo i na veřejné schůzi, ale opět, odkazuji na dnešní setkání, 18,30 KD, rádi se s Vámi o tom pobavíme.

Věc třetí, hrubky: Nemáme zde žádného editora, který by kontroloval projevy (zaplaťpánbůh), pokud Vás písemné projevy uráží, uvědomte si, že jde jen o odraz, který vidíte všude a ne, že bych to chtěla omlouvat, ale denně se setkáte i s hrubkami popř. s nespisovnou češtinou, kterou a které dělá samotné vedení města. Ještě zopakuji, že ty si volíme sami, vybíráme je, tady dělají hrubky dobrovolníci, kteří se snaží něco zlepšit. VŠICHNI momentálně a bez výhledu na koryta. Koryta určíte Vy sami. I Vy se k němu můžete dostat, ale nevím, je-li o co stát, počkám si na Vaše vysvětlení :-)

36 Franta Franta | 21. února 2017 v 8:11 | Reagovat

Tak koukám, že už je to tady stejná žumpa jako na Novinkách. Dva neohrožení a neomylní proti všem. Pan oldboy.p rád vysvětlí vše každému, kdo nechápe :-) Má patent na tu správnou pravdu?

Článek je o Veřejné schůzi občanů Oblekovic. Pokud se bude nové vedení obce starat tak pečlivě a odpovědně, jako připravili tuto schůzi, máme se nač těšit.

37 oldboy.p oldboy.p | 21. února 2017 v 10:52 | Reagovat

Dobrý den
Nejsem neohrožený, nejsem neomylný, nemám patent na rozum a už vůbec mi  nejde o koryto.
Koryto mám slušné a myslím to dobře.

oldboy.p

38 Eva Eva | 23. února 2017 v 18:07 | Reagovat

Dobrý večer.
Jenom se chci zeptat, informováni o pondělní schůzce nebudeme ? Myslím, že každé jednání by se tady mělo promítnout.
Děkuji

39 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 24. února 2017 v 16:00 | Reagovat

[38]:
Tentokrát opět nešlo o schůzku komise pro Oblekovice, ale o schůzku asi deseti občanů, kteří se snaží zjistit finanční a právní stránku možnosti osamostatnění. Probíhá několik osobních schůzek s lidmi z jiných obcí, abychom měli správné a aktuální informace. O výsledku budeme ostatní občany Oblekovic informovat.

40 Náplavka Náplavka | 24. února 2017 v 22:01 | Reagovat

Informovat budete určitě jen o věcech  hrajicich na Vaši  stranu a jak se Vám to hodí. Viz můj příspěvek výše, který otáčíťe tak, jak se to hodi Vám a neodpovíte na žádnou konkrétní položenou otázku. Nejedná se jen o mé otázky, ale i otázky ostatních diskutujících. To stejné Váš povedený kolega, který nedokáže odpovědět a jen tady uráží ostatní diskutujici. Rychle jste se vžil do role politika, který pořád povídá, ale v podstatě nic neřekne.
Právní stránka je snad jasná, už Vám tady napovídal pan František. Zákon o obcích, paragraf 21. Oblekovice se bez Derflic a Načeratic nemohou osamostatnit.  Osamostatnit se mohou pouze jako celek. Pokud nerozumíte strohému výkladu zákona, kupte si zákon i s výkladem. Takže potřebujete minimálně 500 podpisů, aby mohlo zastupitelstvo města Znojma vyhlásit referendum o osamostatnění a pak je potřeba minimálně přes 800 lidi se souhlasem, aby klaplo osamostatnění. Konkrétní otázka: Kolik máte nyní podpisu za osamostatnění? Odpovím si sám, že stejně neodpovíte. Takže si myslím,  že by Vaše drahocenné úsilí bylo dobré vynaložit jinde.
Finanční stránku jsem zde již naznačoval. Kdyby se Vám to osamostatnění náhodou podařilo, jakože Derflice a Načeratice dle mých informaci nejsou pro, tak z Derflic a Načeratic peníze nebudou, protože tam nejsou žádné firmy přispívající do rozpočtu, takže v uvozovkách budou údržbu a provoz těchto obcí dotovat Oblekovice. Františkovi jste neodpověděli na jeho konkrétní otázku, teď si k tomu připočtěte ostatní obce.
Na věci dotazujici se výše již nebudu regaovat,  protože dle Vašich odpovědí jsem naznal, že zde nemá cenu přispívat, ale nedá mně to, aby občané znali i druhou stranu věci.
Takže ještě jednou. Není lepší to úsilí vynaložit jinde? Opravdu jste tak přesvědčení, že nám bude líp i když jsem již psal, že o plno věcí přijdeme? A bude finančně přínosné osamostatnění i s dalšími obcemi a údržbou tak velkého území?

41 Eva Eva | 25. února 2017 v 19:53 | Reagovat

Dobrý večer.
Pane Náplavko, už jsem vám zde vyjádřila podporu u vašeho prvního příspěvku, stejně tak Frantovi a vyjádření Petra je absolutně konkrétní. Jenom ti, co nechtějí vědět neví. Ale to bychom se stále opakovali. O tom, co zde popisujete výše víme, je to přesně ono, jak se celá situace má. Doufám, že "práce"   rozšířené komise  nespočívá v agitaci v Derflicích a Načeraticích, aby se připojili k nám. Nesmyslné zjišťování čehokoliv po okolních vesnicích je zbytečné plýtvání časem. Každá vesnice je jiná, má jiné podmínky, polohu, možnosti ... o nějakých potížích vám nikdo vyprávět nebude.
Věřím, že zvítězí zdravý rozum.
Hezký večer všem

Jo a přečtěte si článek o vašem "vzoru" Suchohrdlích, jak se chystají naložit se sousedící obcí Kuchařovice ohledně školy a školky. Viz Znojemský Deník.
Vy si opravdu myslíte, že vám budou okolní obce pomáhat ?!!!!

42 Jirka Jirka | 25. února 2017 v 20:48 | Reagovat

Dobrý den
Nezlobte se na mě ale kdyby zvítězil zdravý rozum,tak už jsou vaše Oblekovice dávno samostatné !!

Jirka

43 Eva Eva | 25. února 2017 v 23:38 | Reagovat

[42]: To by mě jich bylo úpřímně líto !

44 Petr Petr | 26. února 2017 v 1:18 | Reagovat

Kolego tak se zase v klidu usaďte na tu židli 😉 s touto útočnou rétoriku se to Vaše hnutí, nebo jak to nazvat, dostane ta akorát víte kam... Koryta jsem samozřejmě myslel obrazně, je jasné že o pár korun nejde, ale na nějaké to hřiště, které se tady zmiňovalo, by jistě nějaká ta dotace našla ne a pak už to jde samo... Jsem rád, že jsou tady i normální lidi, kteří vidí, že se město pomalu dává do kupy a věřte, že přijde řada i na nás 😉

45 Náplavka Náplavka | 26. února 2017 v 17:08 | Reagovat

Momentálně jsem dočetl dopis, který byl ve schránce od pana starosty města Znojma. Určitě ho tam mají i ostatní. V podstatě to vypadá tak, jak kdyby pan starosta čerpal z mých příspěvků. To jen tak na odlehčení situace ;-)

Jen jsem chtěl říct, že jsem rád, že tento dopis byl rozeslán a mohou si ho přečíst i občané, kteří nemají přístup k internetu, protože jsem se sám chystal něco podobného na své náklady občanům rozeslat.

Takže si to můžeme shrnout, když to máme oficiálně potvrzené z vedení města. Komise pro příměstskou část Oblekovice v roce 2015 nepožadovala nic. V roce 2016 připomínky ohledně rozhlasu, autobusové zastávky a odpadkových košů byly dle slov pana starosty splněny.

Líbila se mně připomínka o paní Beranové (předsedkyně komise Oblekovic), která byla ve vysoké pozici radní Jihomoravského kraje v letech 2012-2016 a nedokázala využít své pozice k tomu, aby průtah Oblekovic kraj zrekonstruoval.

Takže když komise mohla dělat, nedělala. Když mohla paní Beranová jako předsedkyně komise za 4 roky vyjednat opravu silnice, nevyjednala.

Mě z toho plyne, že komise nepracuje tak, jak by mohla či měla pracovat. Poukazují na město, že není opravená krajská silnice, kterou mohla protlačit bývalá krajská radní. A nyní se TITO lidé chtějí osamostatnit a s největší pravděpodobností se tlačit do vedení obce? Děkuji, ale NECHCI!!!

46 Zbyněk Profota Zbyněk Profota | 26. února 2017 v 21:46 | Reagovat

[44]:
Pane Petře, všichni nejsou vrazi a zloději.
A město se dává pomalu do kupy? Pominu stav před rokem 1989. Budeme tedy čekat, až se dá město pomalu do kupy dalších 28 let? Nebo jak to vidíte? Kolikátá generace Oblekovičáka se dočká? ;-))

47 Eva Eva | 26. února 2017 v 23:49 | Reagovat

Rovněž děkuji, ale NECHCI !!!!!!!

Proč bychom měli čekat dalších 28 let, nová komise bude jistě pracovat lépe, bude nucena po tomto divadle. 4 roky p. Beranové na kraji, nebudu vůbec komentovat, že vám to nevadilo, že se nic nedělo ?!!

48 Petr Petr | 27. února 2017 v 1:17 | Reagovat

Pane Profota, všichni víme co dělá zloděje a je to příležitost! Ta příležitost je to o co se tady pokoušíte, tím Vás nijak neobviňuji samozřejmě 😉 ve  Znojmě jsou i horší místa jak Oblekovice a neslyšel jsem, že by se třeba Dukelská, Pražská nebo třeba Na Hrázi chtěli odtrhnout.... Oblekovice jsou prostě Znojmo a tečka, takže díky nechci!

49 Yndra Vostrá Yndra Vostrá | E-mail | 27. února 2017 v 2:51 | Reagovat

Dobrý den ,
taky jsem dnes četl dopis od starosty a mám jen takový pocit , že byl napsaný s mírnou arogancí a uštěpačností (a to si starosty opravdu jako člověka vážím ! ) . Nečekám ze strany města do budoucna žádný posun. Je to pro nás taková hozená rukavice. Nicméně měli bychom tu rukavici zvednout. A vím, že je mezi Vámi tolik bezvadných a šikovných spoluobčanů , kteří Oblekovice chtějí konečně po letech  pozvednout. Jen  kolik z Vás se připojilo do debaty. Vám všem co tady píšete není lhostejný život v té ,,naši,, vesničce krásné , střediskové.  Možná by bylo potřeba přestat útočit mezi sebou a spíše se spojit.
Popíšu situaci jako náplava .Od roku 1989 se v Oblekovicích událo pramálo. Největší událostí roku pro mne bylo  vždy očkování psů před Kulturním domem v Oblekovicích a občas volby na místě samém. Jinak docela nuda. Nějaká ta prostituce, restituce, získané pozemky jsme prodali ....zahrádkářům , občas nějaká nehoda, požár , umrtí ...no nuda.
Nicméně posledních 7 let docela žijeme. Barevný kontejner kam se podíváš , před každým barákem dva, tři vozy, ze zahrádkářů se stali asi už Oblekovičáci a teď pozor , tady je posun ...pan exstarosta Nezveda už tenkrát věděl,kde jsou Oblekovice na mapě , ale pan starosta Gabrhel nám dnes už osobně píše ! Do Oblekovic ! Začnu snad i věřit, že to osobně do těch schránek roznesl.
Já osobně panu starostovi napíšu. Asi v tomto znění.

Vážený pane starosto,

děkuji Vám velice za Váš dopis. Nic mě v poslední době tak nepotěšilo jako Vaše vyjádření a ,,relevantní,, informace k naši městské části.
Vy snad i tady opravdu žijete ! Nebo jistě tady máte zahrádku, protože všechny naše starosti tak dobře znáte. V té záplavě dopisů a upomínek, které dostávám z exekutorského úřadu ,daňové správy či banky je ten Váš nejmilejší. Nemohu uvěřit, že je pro mě. Ten je hoden pořadu ,,Nad dopisy diváků !,, Nicméně asi jsme Vás v Oblekovicích špatně pochopili. Vy jste navrhli Bohunku do obvodní komise , Vy jste ji navrhli do kraje, my ji bláhově pouze zvolili a teď nám ji jako kritizujete ? No toto se Vlasto nedělá ! Za koho byla zvolena ? Za ČSSD !. Kdo vládne na kraji ? ČSSD. Kdo vládne Znojmu ? ČSSD . No to jste teda super parta !
Ale nic si z toho nedělejte Vlasto, až pojedete zase na zahrádku do Oblekovic, prosím zastavte se u nás v hospodě. Snad se příště lépe pochopíme.
S pozdravem SVĚTU MÍR ! Yndra Vostrá

P.S. Prosím zajistěte nám opět hromadné očkování psů před KD v Oblekovicích. Díky....

A co napíšete VY ?

50 Olda Olda | 27. února 2017 v 12:37 | Reagovat

..... tak akorát nevím jestli Yndra Vostrá je muž, nebo žena.

Dík, nechci !

51 Jirka Jirka | 27. února 2017 v 14:01 | Reagovat

Vlk taky sliboval.
Hlavně jim to nezbaštěte.

Je to jen politika a né zájem o blaho občanů !!
Okolní samostatné obce bez města vlastně strašně trpí :)

K některým komentářům mě napadá "koho chleba jíš,toho píseň zpívej"

52 Lumír Lumír | 27. února 2017 v 15:39 | Reagovat

Pane Petře a paní Evo, případně další rodinní příslušníci:

Vaše kategorické - "Díky nechci", případně "Mazejte na město", případně "Příležitost dělá zloděje" je vypovídající o Vašich osobnostech a morálním kreditu.

Souhlasím s příspěvkem pana Jirky, který mi potvrdil mou domněnku "Koho chleba jíš, toho píseň zpívej". Vždyť jak jinak si udržet místa všech svých rodinných příslušníků na městském úřadě, než říci kategoricky ne na cokoliv co by mě mohlo ohrozit.
A položím Vám otázku, na kterou nemusíte odpovídat. Byla tato místa získána regulérní cestou - výběrovým řízením? Nebo jste využili vlivu vysoce postavené úřednice MÚ?

A Vy tady chcete osočovat ostatní?
Zaměťte si na vlastním dvorečku!!!

53 Anna Anna | 27. února 2017 v 15:54 | Reagovat

Pane Jirko bydlite v Oblekovicich ???? Podle vašich komentářů bych řekla že ne:)A další věc jsem proti odtržení Oblekovic od města a nejsem na městském úřadě děkuji

54 Jirka Jirka | 27. února 2017 v 17:39 | Reagovat

To je v pořádku paní Anno,každý máme svůj názor.

Jedna věc je kde bydlím,druhá kde mám trvalý pobyt ale nejdůležitější je to,kde mám srdce a to že jsem měl ve schránce leták.

Čtvrtá generace Oblekovičáka ???
Nebo Znojmáka ??? Pane Petře ?

Proč srovnáváte Oblekovice, Na Hrázi,Dukelskou nebo Pražskou ??????????
Znáte jako čtvrtá generace Oblekovičáka ,historii Oblekovic ??
Proč a jestli vůbec vlastně chtěli nebo museli,se připojit??
Nebo byly připojeni ??

No tak MAZEJTE a ptejte se !!
Jste Znojmák,nebo Oblekovičák ??
Pro mě Znojmák ,který bydlí v Oblekovicích a má vazby na město A TEČKA....

To tučné, není kategorické ale arogantní chování,pro mě tedy.

To jsem si říkal, že se nebudu rozčilovat když je tak hezký den.

Nicméně,nejlepší příspěvek je od Yndry Vostré.

Nezáleží na tom, jakého pohlaví je Yndra Vostrá.
Záleží na tom proč je příspěvek takto podepsán. Kdo jí zná mediálně a ví, jak a proč odlehčeně a ironicky komentuje hrubé příspěvky,tak pochopí jak to vlastně myslela !!! Tím řekla všechno a je pro mě jednička :) :) A Vlastu všichni známe,že :)

TEČKA :)

55 Petr Petr | 27. února 2017 v 20:23 | Reagovat

Tak jste mě poznali ano jsem to já Vlasta Gabrhel 😁 nebuďte komici, ale realisté! S městem nic společného nemám ani já ani moje rodina, jestli vás to uklidní. Že neumíte unést jiný názor a kritiku,  spíš dost vypovídá o Vašem morálním kreditu, myslel jsem,  že je to diskuse, ale jen to jen komedie.  Tak se snažte dál, stejně Vám to neprojde, není tolik rádoby revolucionářů. Btw. historii znám, ale jen to už jen historie, je jiná doba vítejte v 2017 😉 howg

56 Yndra Vostrá Yndra Vostrá | 28. února 2017 v 10:08 | Reagovat

[55]: Dobrý den Petře,či Vlasto ?
Carovi v Rusku taky vykládali , že není těch revolucionářů mnoho. Nebylo, to je pravda. Bylo tam naopak hodně nasraných lidí...a to stačilo.Výsledek všichni známe. Mimochodem srovnávat ulici Dukelskou, Na Hrázi apod , která disponuje chodníky , osvětlením s Nesachleby, Bohumilicemi je špatný. Pravděpodobně bydlíte v Oblekovicích ..předpokládám v Nové ulici. Je potřeba si uvědomit , že Oblekovice jsou také Bohumilice a Nesachleby. A tyto vesnice ani v nejmenším nepřipomínají rok 2017. Tady bychom Vás přivítali v roce 1965 ...howg

57 Petr Petr | 28. února 2017 v 19:44 | Reagovat

madam Vostrá, v tom Vám dám za pravdu, že je to katastrofa tam. Ten chodník by se po případném odtržení jistě hodil, aby se dobře chodilo za most na MHD, protože si nejsem jistý jestli by si hurásamostatnéOblekovice mohli dovolit zaplatit aby jezdilo i sem. Věřím, že to jde i jinak než takovým odtrhovacím extrémem a nebo pak popřípadě ať se tedy odtrhnou i Nesachleby a Bohumilice. Pak by se třeba mohli odtrhnout třeba baráky po pěti a nebo by se odtrhli všichni od všech.... :D Paní Vostrá jste psala vy osobně někdy nějaký dopis, email, volala jste tam někdy, že se Vám něco nelíbí? Já třeba zrova jo a několikrát a vždycky se mi někdo ozval a řešil! Tak neblázněte, není co odtrhovat my už jsme Znojmo. PS: a byla jste se podívat v jakém stavu jsou chodníky na Dukelsé nebo třeba Na Hrázi? Krom těch, které se už opravili samozřejmě. Hezký den ;)

58 oldboy.p oldboy.p | 1. března 2017 v 1:02 | Reagovat

Naše ulice sepsala od roku 2005 do roku 2016 sedm peticí. Sepsala, podepsala,řádně podala a několikrát do ročně na město běhala.
Kvůli komunikaci, chodníku a hlavně osvětlení.
A co myslíte........

59 Yndra Vostrá Yndra Vostrá | 1. března 2017 v 9:27 | Reagovat

[57]: Dobrý den Petře, kde berete tu jistotu , že já se chci ihned odtrhnout ? Dávám Znojmu šanci se realizovat ( ale dalších 20 let už to nevydržím ) . Nicméně ulice Dukelská a Na Hrázi chodníky mají a ty staré občas opraví. My nemáme od Bohumilic doposud žádné nemáme ! Jinak na městě jsme byla několikrát,mailovou korespondenci Vám  mohu i přeposlat a musím říct že až poslední dobou se komunikace s městem výrazně zlepšila.Nicméně mám obavu , že by akce typu nové chodníky, vybudování komunikací , oprava náměstíčka v Bohumilicích , Nesachlebech nejsou na pořadu dne...respektive x let. Nechci se vracet do minulosti práce komise. Mám konečně velmi dobrý pocit, že pan Profota a někteří další členové komise ( všichni snad prominou kromě Bohunky )  mají zájem komunikovat, informovat občany o práci komise a co je hlavní vyvolat diskuzi o budoucnosti Oblekovic. Je už jen na občanech této městské části se ZAPOJIT. A psát připomínky , náměty apod. Členové komise to dělají zadarmo a ve svém volném čase. To si pravděpodobně jen málo občanů uvědomuje.Přeji Vám pěkný den.
Yndra

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 
Reklamy nejsou výbírány nikým z občanů Oblekovic. Tento web je díky reklamám zadarmo.